Thông báo 9020/TB-TCHQ

Thông báo 9020/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phân bón lá do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 9020/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phân bón lá 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9020/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích, công văn trao đổi nghiệp vụ của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nng tại thông báo số 190/TB-PTPL ngày 16/06/2015, công văn số 166/PTPLĐN-NV ngày 21/07/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phân bón lá Hop Tri Super Humic. (Mục 1 tại tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa nông Hợp Trí;

Địa chỉ: B14 KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

MST: 0303015573.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10036452286/A11 ngày 13/04/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I. (Cục HQ TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp axit humic và các hợp chất vô cơ khác. (Thành phần các chất vô cơ trong mẫu sau nung ở 550° C: Fe2O3 (75.44%), SrO (8.54%), Na2O (4.55%), SiO2 (3.04%), CaO (2.65%) và không chứa nguyên tố Kali).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp axit humic và các hợp chất vô cơ khác. (Thành phn các chất vô cơ trong mẫu sau nung ở 550° C: Fe2O3 (75.44%), SrO (8.54%), Na2O (4.55%), SiO2 (3.04%), CaO (2.65%) và không chứa nguyên tố Kali).

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (k cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; phân nhóm 3824.90 “- Loại khác; mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ t
nh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng SG KV I (Cục HQ TP. Hồ Chí Minh
);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Hóa nông Hợp Trí- B
14 KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. H Chí Minh.;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9020/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu9020/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9020/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 9020/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phân bón lá 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 9020/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phân bón lá 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu9020/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 9020/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phân bón lá 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 9020/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu phân bón lá 2015

            • 02/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực