Thông báo 9100/TB-TCHQ

Thông báo 9100/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng dùng sản xuất sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 9100/TB-TCHQ phân loại hàng xuất nhập khẩu Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9100/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo số 1761/TB-PTPLHCM ngày 7/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng dùng sản xuất sơn WDP-5108 (mục 10 tờ khai).

2. Đơn vị nhập khu: Công ty TNHH ChokWang Vina; Địa ch: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước III, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3700820684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10036626295/A12 ngày 14/4/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme styrene-acrylate dạng nguyên sinh, dạng phân tán trong nước, hàm lượng styrene vượt trội hơn, hàm lượng rắn 49,89%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme styrene-acrylate dạng nguyên sinh, dạng phân tán trong nước, hàm lượng styrene vượt trội hơn, hàm lượng rắn 49,89%.

thuộc nhóm 39,03 “Polyme từ styrene, dạng nguyên sinh”, thuộc phân nhóm 3903.90 “- Loại khác”, thuộc mã s3903.90.30 “-- Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h
iện);
- Chi cục Hải quan QL ngoài KCN Bình Dương,
Cục Hải quan tỉnh B
ình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH ChokWang Vina; Địa chỉ: Lô A-5E-CN, KCN Mỹ Phước III, TX. Bến Cát, T. Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9100/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu9100/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9100/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 9100/TB-TCHQ phân loại hàng xuất nhập khẩu Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 9100/TB-TCHQ phân loại hàng xuất nhập khẩu Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu9100/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 9100/TB-TCHQ phân loại hàng xuất nhập khẩu Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 9100/TB-TCHQ phân loại hàng xuất nhập khẩu Polyme acrylic nguyên sinh dạng lỏng 2015

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực