Thông báo 9188/TB-TCHQ

Thông báo 9188/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất phụ trợ trong ngành công nghiệp dệt - Snotex SF-200V do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 9188/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất phụ trợ công nghiệp dệt


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9188/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kim tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1589/TB-PTPLHCM ngày 21/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: Chất phụ trợ trong ngành công nghiệp dệt (Snotex SF-200V).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Shinhan Vina; ĐC: Lô D2-2, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai; MST: 3600672129.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10038458092/A12 ngày 04/05/2015 tại Chi cục HQ KCX Long Bình (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng cation và không phân ly, dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 36.6%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng cation và không phân ly, dạng lỏng, hàm lượng chất rắn là 36.6%.

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 3401”, phân nhóm 3402.90 “- Loại khác”, “- - Ở dạng lỏng”, “- - - Chế phẩm hoạt động bề mặt khác”, mã số 3402.90.15 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCX Long Bình (Cục HQ tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Shinhan Vina; ĐC: Lô D2-2, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9188/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu9188/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9188/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 9188/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất phụ trợ công nghiệp dệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 9188/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất phụ trợ công nghiệp dệt
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu9188/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 9188/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất phụ trợ công nghiệp dệt

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 9188/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất phụ trợ công nghiệp dệt

            • 06/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực