Thông báo 93/TB-BTTTT

Thông báo 93/TB-BTTTT Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2013

Nội dung toàn văn Thông báo 93/TB-BTTTT Kết luận công tác quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2013BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÁNG 7 NĂM 2013

Ngày 05/8/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tháng 7/2013 qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 03 đầu cầu: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo VNPT, VNPost, VTC; đại diện Vụ Khoa giáo-Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ý kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ và các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 7/2013

Các ý kiến phát biểu bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 7/2013. Báo cáo đã phản ánh, đánh giá rõ các mặt hoạt động và kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Bộ tháng 7/2013. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như:

- Xu hướng tội phạm mạng gia tăng, công tác đảm bảo an ninh mạng ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, nhiều báo điện tử tại Việt Nam bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

- Một số đơn vị truyền hình trả tiền chưa thực hiện đúng quy định về truyền dẫn, phát sóng các kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia.

- Việc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực truyền hình trả tiền chưa được giải quyết dứt điểm. Sự độc quyền phát sóng Giải bóng đá ngoại hạng Anh gây ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông dân chúng, lãng phí nguồn lực của xã hội trong lĩnh vực truyền hình, gây bức xúc cho xã hội.

- Nhiều trang web, trang tin tổng hợp hiện nay cũng “làm báo” chạy theo công nghệ, “sống ký sinh”, “copy” tin bài từ những tờ báo chính thống thêm bớt đôi chỗ rồi cho đăng, thậm chí làm sai lệch nội dung để câu khách, gây bất bình trong dư luận.

II. Về kiến nghị của các đơn vị

Giao các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Cục Quản lý PTTH-TTĐT rà soát lại giấy phép của các đơn vị truyền hình trả tiền đã được cấp và đề xuất phương án xử lý việc cấp giấy phép để đảm bảo cho thị trường truyền hình trả tiền phát triển lành mạnh, đúng hướng, tránh tình trạng phân tán nhỏ lẻ.

- Cục Quản lý PTTH-TTĐT, Thanh tra Bộ đôn đốc các đơn vị truyền hình trả tiền thực hiện đúng các quy định về truyền dẫn, phát sóng các kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia.

- Vụ Kế hoạch-Tài chính rà soát lại các dự án chuẩn bị đầu tư, hoặc đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa có nhu cầu cấp thiết, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét cắt giảm theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông áp dụng nghiêm ngặt chế tài trong giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc thi công không đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng xây dựng trụ sở đơn vị.

- VNPost báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình sử dụng vốn nhà nước, nêu rõ chất lượng và hiệu quả đầu tư.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2013

1. Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH-TTĐT, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo và định hướng sát sao công tác thông tin tuyên truyền về tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội của đất nước; các nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP; việc sửa đổi Hiến pháp, Luật Đất đai; kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách, những mô hình, điển hình tiên tiến, những thành quả đạt được để tạo niềm tin và động lực xã hội.

2. Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH-TTĐT, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản chú trọng công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, đặc biệt quan tâm các nội dung liên quan chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Văn phòng phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8/2013 và chuẩn bị tổ chức trưng bày, triển lãm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

3. Cục Quản lý PTTH-TTĐT báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/8 về thực trạng hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội, trang blog và tình hình cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội thời gian qua; giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý các trang này.

4. Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc chuẩn bị việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của mình ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

5. Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế theo dõi và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của quý III/2013. VNCERT tiếp tục giữ vững chất lượng và tiến độ xây dựng Luật An toàn thông tin.

Vụ CNTT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ để hoàn thiện Quyết định thành lập, Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Văn phòng và Nhóm giúp việc của Ủy ban theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực làm việc với các cơ quan, đơn vị và chuyên gia để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn mới, bảo đảm có những nội dung ở tầm chiến lược, tạo cơ sở cho CNTT phát triển đột phá trong giai đoạn tới. Đảm bảo thời gian trình trong quý III/2013.

6. Vụ Pháp chế tiếp tục tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

7. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Viễn thông, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan nắm vững và tổ chức triển khai ngay các văn bản mới về quản lý doanh nghiệp nhà nước để thực hiện tốt quyền hạn, trách nhiệm của Bộ như được quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ và Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp. Đặc biệt tập trung hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu VNPT trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TTg.

8. Cục Viễn thông, Cục Quản lý PTTH-TTĐT khẩn trương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn, quản lý theo đúng các nội dung đã được quy định trong Nghị định.

9. Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động như: Xây dựng giải pháp quản lý dịch vụ OTT, xử lý SIM kích hoạt trước ngày 01/01/2013. Rà soát, giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp dịch vụ nội dung qua tin nhắn có đầu số (CSP) để ngăn chặn tình trạng tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo đang gây bức xúc trong xã hội. Tiếp tục thanh tra diện rộng tình hình thực hiện Thông tư số 04/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước sau 1 năm triển khai.

10. Cục Tần số vô tuyến điện tích cực triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền Đề án theo Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013 phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

11. Vụ CNTT phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, ban hành Sách trắng CNTT-TT Việt Nam và Báo cáo ICT Index năm 2013. Cục Ứng dụng CNTT đôn đốc, kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại thuộc Đề án 112 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. VNCERT tăng cường phối hợp các Bộ, ngành trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các trang/cổng thông tin điện tử nhà nước, các báo điện tử lớn; ngăn chặn hiệu quả tội phạm mạng.

12. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp chặt chẽ với Đoàn đàm phán Chính phủ và các Bộ, ngành để xây dựng phương án kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu quả nhất cho Ngành, đảm bảo giữ vững chủ quyền trong những nội dung ảnh hưởng, liên quan đến an toàn, an ninh thông tin. Các đơn vị chuyên môn chủ động, tích cực phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng phương án.

13. Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch thu - chi, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo chi tiêu và đầu tư hiệu quả; chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ kế hoạch đầu tư và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014.

14. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị kỹ hồ sơ để làm việc với Kiểm toán Nhà nước; hoàn tất việc quyết toán công trình xây dựng trụ sở tại 18 Nguyễn Du và chuẩn bị phương án bố trí chỗ làm việc cho các đơn vị mới.

15. Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin Trung ương Cục miền Nam và kỷ niệm ngày truyền thống ngành Bưu điện 15/8./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP, P.TKTH, LQV.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu93/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2013
Ngày hiệu lực12/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 93/TB-BTTTT Kết luận công tác quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 93/TB-BTTTT Kết luận công tác quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2013
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu93/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành12/08/2013
        Ngày hiệu lực12/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 93/TB-BTTTT Kết luận công tác quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 93/TB-BTTTT Kết luận công tác quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2013

           • 12/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực