Thông báo 93/TB-VPCP

Thông báo 93/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 93/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI BUỔI HỌP RÀ SOÁT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Nghị định). Tham dự buổi họp có lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư và đại diện các cơ quan, đơn vị: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Công ty TNHH Grab. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình xây dựng, trình dự thảo Nghị định (kèm theo văn bản số 1963/BGTVT-VT ngày 05 tháng 3 năm 2019; số 1077/BGTVT-VT ngày 30 tháng 01 năm 2019), ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

I. Đây là Nghị định có tác động rất lớn đến trật tự, an toàn giao thông cũng như quyền lợi của người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã tích cực xây dựng dự thảo Nghị định; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học; nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của các nước; lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nội dung dự thảo Nghị định vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung trọng yếu; một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, điển hình là Luật giao thông đường bộ, Luật giao dịch điện tử...

II. Để bảo đảm tính khả thi khi Nghị định được ban hành, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và doanh nghiệp vận tải lớn trong và ngoài nước nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung dự thảo trên tinh thần phù hợp với các luật có liên quan, nhất là Luật giao thông đường bộ, Luật giao dịch điện tử, Luật hợp tác xã...; đồng thời bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân, cũng như bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước.

2. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; bảo đảm văn minh đô thị.

3. Bảo đảm minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; tuyệt đối không để xảy ra kẽ hở pháp lý, làm phát sinh lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách và thực thi pháp luật.

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải; khuyến khích các thành phần kinh tế, các loại hình kinh doanh vận tải ứng dụng khoa học công nghệ; loại bỏ các nội dung gây cản trở tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, cũng như làm triệt tiêu các mô hình đổi mới sáng tạo.

5. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi (kể cả người lái xe), Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ 02 phương án đã được các Thành viên Chính phủ biểu quyết (xe taxi, xe hợp đồng); đồng thời nghiên cứu ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, đề xuất thêm phương án phù hợp trên tinh thần bảo đảm các nguyên tắc nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW;
- Hiệp hội vận tải ô tô VN;
- Cty TNHH Grab;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL, NC, KGVX, Cục KSTT;
- Lưu VT, CN (3) cp.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu93/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 93/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 93/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu93/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 93/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 93/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

           • 12/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực