Thông báo 94/TB-VPCP

Thông báo số 94/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 94/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 11 tháng 4 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế-xã hội, vệ sinh môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân và xây dựng Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố.

Về cơ bản, nội dung Quy hoạch đã xác định được mục tiêu, phạm vi và đề xuất giải pháp thực hiện cả trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, đây là Quy hoạch hết sức quan trọng, cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các Quy hoạch khác trên địa bàn, có bước đi, giải pháp thích hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư trong quá trình thực hiện.

3. Để có đủ căn cứ phê duyệt Quy hoạch, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại nội dung Quy hoạch, trong đó có bổ sung, đánh giá kinh tế-tài chính, đánh giá tác động môi trường; đồng thời tham khảo thêm ý kiến của cơ quan tư vấn JICA (Nhật Bản) về các giải pháp chống ngập úng cho Thành phố trong các nghiên cứu trước đây; lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, khoa học để tạo sự đồng thuận và thống nhất, bảo đảm Quy hoạch có tính khả thi và hiệu quả;

Sau khi Quy hoạch chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung, hoàn chỉnh lại, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (mời đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan tham gia Hội đồng) để tổ chức thẩm định theo quy định, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 6 năm 2008.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất cơ cấu đầu tư và cơ chế huy động nguồn vốn để thực hiện sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN & PTNT, KH & ĐT, TC, XD, Công Thương, TN & MT, GTVT, KH & CN;
- HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KG-VX, TTĐT
- Lưu VT, KTN (4),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu94/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2008
Ngày hiệu lực17/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu94/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/04/2008
        Ngày hiệu lực17/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

            • 17/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực