Thông báo 9694/TB-SHTT

Thông báo 9694/TB-SHTT năm 2014 thống nhất áp dụng bản dịch tiếng việt của bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi năm 2013 - 2014 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 9694/TB-SHTT 2014 thống nhất bản dịch tiếng việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 10


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9694/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 10 VỚI NHỮNG SỬA ĐỔI NĂM 2013 - 2014

1. Để đảm bảo cho việc thực hiện quy định của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/12/2007 (được sửa đổi bằng Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013) về yêu cầu đối với Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: "Phần "Danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu" trong tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp", sau khi ban hành Thông báo số 5377/TB-SHTT ngày 16/7/2012 về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục thực hiện dịch sang tiếng Việt những sửa đổi năm 2013 và 2014 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 và công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Cụ thể về việc áp dụng như sau:

Thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi cho năm 2013 và 2014 từ bản tiếng Anh do WIPO công bố (được cập nhật đến ngày 20/12/2013) từ ngày 01/12/2014 để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập. Kể từ ngày 01/12/2014 nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi cho năm 2013 và 2014, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp phí phân loại lại theo quy định.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi cho năm 2013 và 2014 được công bố trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ (www.nop.gov.vn).

Trong quá trình áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 với những sửa đổi cho năm 2013 và năm 2014 nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Quân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để b/c);
- Thanh tra Bộ KH&CN;
- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
- Các Sở KH&CN;
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
- Lưu: VT, TT.

CỤC TRƯỞNG
Tạ Quang Minh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9694/TB-SHTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu9694/TB-SHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2014
Ngày hiệu lực19/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9694/TB-SHTT

Lược đồ Thông báo 9694/TB-SHTT 2014 thống nhất bản dịch tiếng việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 9694/TB-SHTT 2014 thống nhất bản dịch tiếng việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 10
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu9694/TB-SHTT
        Cơ quan ban hànhCục Sở hữu trí tuệ
        Người kýTạ Quang Minh
        Ngày ban hành19/11/2014
        Ngày hiệu lực19/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 9694/TB-SHTT 2014 thống nhất bản dịch tiếng việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 10

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 9694/TB-SHTT 2014 thống nhất bản dịch tiếng việt bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 10

           • 19/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực