Thông báo 975/TB-BNN-VP

Thông báo số 975/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 975/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát họp giao ban công tác tháng 1 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 975/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 1 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2 CỦA BỘ

Ngày 1 tháng 2 năm 2008, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 của Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Việt Thắng, Bùi Bá Bổng, Diệp Kỉnh Tần, Đào Xuân Học, Vũ Văn Tám; lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ; các Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia, Tiếp thị triển lãm Nông nghiệp và PTNT; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:

Trong tháng 1-2008, Bộ tiếp tục nỗ lực, chỉ đạo tích cực thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được giao, nhờ vậy hầu hết các nhiệm vụ kế hoạch đã đạt kết quả tốt. Sản xuất nông lâm thủy sản ổn định, giá trị kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng, vi phạm về bảo vệ rừng giảm, dịch bệnh trong nông nghiệp không có diễn biến xấu.

Tháng 2/2008 là tháng đặc biệt, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, ảnh hưởng đến thời gian cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ. Trong khi đó những diễn biến bất thường của thời tiết, hạn hán, dịch bệnh đòi hỏi công tác chỉ đạo của Bộ phải chủ động liên tục. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2008, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo sát sao để thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, các đơn vị tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 như sau:

1. Về trồng trọt - bảo vệ thực vật:

* Cục Trồng trọt:

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết để chống rét cho mạ và gieo cấy vụ Đông Xuân ở miền Bắc trong khung thời vụ tốt nhất.

- Lưu ý chỉ đạo cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thị trường ở các địa phương miền núi phía Bắc.

* Cục Thủy lợi:

- Cùng với Cục Trồng trọt phối hợp chặt chẽ với ngành Điện để cung cấp nước đảm bảo phục vụ trồng trọt.

*Cục Bảo vệ thực vật:

- Chỉ đạo các Chi cục tổ chức trực và giám sát chặt chẽ đồng ruộng, ngay cả trong dịp Tết, nhất là các vùng trọng điểm;

- Ngay dịp Tết (mùng 2 âm lịch) tổ chức kiểm tra việc sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long, không để phát sinh dịch rầy nâu phát triển gây hại và lây lan sang vụ Hè Thu.

2. Về chăn nuôi - thú y:

* Cục Thú y:

- Chỉ đạo các Chi cục, các Trung tâm vùng giám sát dịch bệnh trên gia súc gia cầm, kiểm soát việc vận chuyển, đảm bảo lưu thông có chứng nhận. Chú ý các địa phương đang là điểm nóng về dịch bệnh như Bạc Liêu, Nghệ An, Hà Tĩnh;

- Chỉ đạo các Chi cục vùng biên giới tham gia tích cực chống buôn lậu gia súc gia cầm vào Việt Nam;

- Làm rõ tổ chức bộ máy và phân công cụ thể cán bộ phụ trách công tác thú y thuỷ sản; dự thảo Thông tư hướng dẫn các địa phương về hệ thống tổ chức thú y thuỷ sản.

* Cục Chăn nuôi:

- Chỉ đạo theo dõi sát thị trường thức ăn chăn nuôi để tham mưu cho Bộ giải quyết kịp thời các vướng mắc;

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phát triển chăn nuôi tập trung, chăn nuôi có kiểm soát.

3. Về thuỷ sản:

* Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:

- Hoàn chỉnh các chính sách, khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản xa bờ, vừa hỗ trợ về giá dầu vừa hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, cải hoán tàu thuyền, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả đánh bắt.

* Cục Nuôi trồng thuỷ sản:

- Khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản về quản lý vùng nuôi trồng; vừa xây dựng quy chế quản lý chất lượng giống thủy sản.

4. Về lâm nghiệp:

* Cục Lâm nghiệp:

- Chỉ đạo các địa phương phát động Tết trồng cây ; các địa phương ven biển tập trung trồng rừng phòng hộ ven biển; các tỉnh miền núi tập trung trồng rừng ven biên giới.

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp với các Bộ, Ngành, các tỉnh Tây nguyên và các tỉnh có liên quan về việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cao su.

* Cục Kiểm lâm:

- Chỉ đạo các địa phương tăng cương công tác phòng chống cháy rừng và phá rừng trái phép, nhất là trong dịp Tết; quan tâm động viên kịp thời đối với những cán bộ, chiến sỹ Kiểm lâm được phân công trực trong dịp Tết ở các khu vực trọng điểm.

5. Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính:

* Vụ Kế hoạch:

- Kiểm tra các địa phương, các BQL dự án để nắm bắt và giải quyết các vướng mắc về thủ tục Thông báo vốn XDCB năm 2008. Nếu có vướng mắc phải báo cáo Bộ để làm việc với Bộ Tài chính hoặc báo cáo Thủ tướng.

* Vụ Tài chính:

- Kiểm tra các đơn vị hành chính, sự nghiệp để nắm bắt và giải quyết ngay những vướng mắc về thủ tục nguồn vốn sự nghiệp;

- Xem xét về cơ chế tài chính hỗ trợ Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có thông báo sớm về việc thanh lý tài sản.

6. Về xây dựng cơ bản:

* Các Cục: Thuỷ lợi, Quản lý xây dựng công trình, Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão:

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng cơ bản;

- Chỉ đạo cán bộ công chức của đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, không để công việc trì trệ.

* Cục Quản lý xây dựng công trình:

- Đôn đốc các đơn vị giải quyết nhanh các thủ tục, cùng với các CPO, các Cục rà soát lại các quy định, quy chế làm việc của Bộ, nếu có vướng mắc phải báo cáo Bộ để tháo gỡ;

- Có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý và đầu tư XDTL 2, 4, 6, 7 và 8 báo cáo giải trình về nguyên nhân giá trị thực hiện tháng 1/2008 đạt thấp.

7. Khối Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - quản lý chất lượng:

* Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

- Theo dõi sát thị trường nông lâm thủy sản để có khuyến nghị, can thiệp kịp thời, nhất là thị trường lúa gạo;

- Chỉ đạo đôn đốc việc xuất kho dự trữ 30.000 tấn muốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

* Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý về an toàn vệ sinh nông lâm sản thực phẩm từ Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường. Chuẩn bị tổ chức họp để triển khai ngay chương trình ATVSTP năm 2008;

- Chủ trì, phối hợp với các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối xử lý sớm việc Đài Loan yêu cầu hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu phải qua kiểm tra điều kiện sản xuất và cấp chứng thư của NAFIQAVED, phải dự thảo văn bản ngay, trình Bộ trưởng ký ban hành.

8. Về Phát triển nông thôn:

* Cục Hợp tác xã và PTNT:

- Chỉ đạo, hướng dẫn sát sao các tỉnh triển khai nhiệm vụ di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

- Phối hợp với Cục Chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh đề án ‘Tam nông’ để trình Bộ Chính trị đúng thời hạn.

9. Về ổn định tổ chức và thực hiện quy chế làm việc:

* Các Cục Chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối; Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Cục Nuôi trồng thủy sản:

- Đề xuất cụ thể về tổ chức bộ máy và nhân sự để sớm ổn định tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

* Các đơn vị :

- Sớm xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ phục trách và ban hành để thực hiện;

- Phổ biến, quán triệt các Quy chế làm việc của Bộ đến toàn thể cán bộ, công chức;

- Hoàn thành chương trình công tác đã đăng ký, nhất là chương trình xây dựng văn bản pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* Văn phòng Bộ:

- In và phổ biến Quy chế làm việc của Chính phủ để các đơn vị thực hiện.

* Vụ Tổ chức cán bộ:

- Khẩn trương xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về tổ chức bộ máy ngành ở địa phương, kể cả cấp xã.

10. Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp:

- Nghiên cứu tham mưu cho Bộ giải quyết các vướng mắc về đất đại của các doanh nghiệp đang sắp xếp đổi mới cổ phần hoá.

11. Về chuẩn bị đón Tết:

* Các cục: Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Thú Y, Quản lý Đê điều và PCLB, Kiểm lâm: Phân công Lãnh đạo và chuyên viên trực hàng ngày trong dịp Tết.

* Các đơn vị:

- Thực hiện nghiêm các qui định của Chính phủ, của Bộ về việc đón Tết; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sắp xếp nơi làm việc khoa học, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh; phân công trực Tết, đảm bảo an toàn công sở, phòng chống cháy nổ; nhắc nhở cán bộ công chức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Đảng uỷ cơ quan Bộ;
- Công đoàn cơ quan Bộ
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- Ban Đổi mới &QLDN;
- Các Trung tâm: KNQG, KNgư QG, TH&TK, NS& VSMT, Tiếp thị TL NN &PTNT;
- Các BQL dự án: NN, LN, TL;
- Văn phòng Uỷ ban sông Mê Kông;
- Các đ/c lãnh đạo VP;
- Lưu HC, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bạch Quốc Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 975/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu975/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 975/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 975/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát họp giao ban công tác tháng 1 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 975/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát họp giao ban công tác tháng 1 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu975/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBạch Quốc Khang
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 975/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát họp giao ban công tác tháng 1 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 975/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát họp giao ban công tác tháng 1 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2

              • 05/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực