Điều ước quốc tế 26/2013/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma


BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma, ký tại Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2013.

Bộ ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

VĂN HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PA-NA-MA

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa pa-na-ma (sau đây gọi là “hai Bên”),

Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước và nhân dân hai nước, với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, thông qua văn hóa;

Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi;

Tin tưởng rằng sự hợp tác văn hóa sẽ góp phần vào sự phát triển chung của nhân dân hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Hiệp định này nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác văn hóa giữa hai nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền của nhau và hai bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và những quy định tương ứng của Hiệp định này.

Điều 2.

Hai Bên sẽ thúc đẩy việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tài liệu văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao nhận thức của người dân và lĩnh vực quản lý và bảo tồn di sản văn hóa, chống lại tệ nạn buôn bán trái phép hàng hóa văn hóa và bảo vệ các di sản phi vật thể, cũng như trao đổi các chuyến thăm giữa các đoàn, các cơ quan và các tổ chức của cả hai nước.

Điều 3.

Hai Bên sẽ chia sẻ những thành công và kinh nghiệm thu được trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, và thúc đẩy việc trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực này.

Điều 4.

Hai Bên sẽ thúc đẩy việc thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hội nghị và hội thảo về văn hóa và nghệ thuật, và trao đổi các cuộc trưng bày bảo tàng tại mỗi quốc gia; thời gian và địa điểm tổ chức sẽ do hai Bên thỏa thuận.

Điều 5.

Hai Bên sẽ tổ chức chiếu phim vào dịp kỷ niệm những ngày lễ quan trọng nhất của mỗi Bên và tạo điều kiện cho nhau tham dự liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại mỗi nước.

Điều 6.

Bên cử sẽ đảm nhận các chi phí đi lại trên hành trình quốc tế, Bên tiếp nhận sẽ chịu các chi phí về ăn, ở, đi lại nội địa và hỗ trợ y tế sơ cứu ban đầu tại mỗi nước. Các chi tiết sẽ được thỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền thông qua đường ngoại giao.

Điều 7.

Bất kỳ sự bất đồng, sự không tin tưởng hoặc sự thiếu sót có thể phát sinh giữa các Bên liên quan trong việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp hoặc thông qua các kênh, ngoại giao.

Điều 8.

Hiệp định này có thể được sửa đổi với sự đồng thuận của cả hai Bên. Bên sửa đổi phải thông báo cho Bên kia về đề nghị sửa đổi trước ít nhất là sáu (06) tháng thông qua đường ngoại giao. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực theo đúng Điều 9 liên quan tới hiệu lực của Hiệp định.

Điều 9.

1. Hiệp, định này sẽ có hiệu lực vào ngày cả hai Bên thông báo cho nhau bằng văn bản việc hoàn thành các thủ tục nội bộ.

2. Hiệp định này có hiệu lực trong vòng năm (05) năm và được mặc nhiên gia hạn từng năm (05) năm một, trừ khi một trong hai Bên thông báo các Bên kia về ý định chấm dứt hiệu lực Hiệp định này trước ít nhất là sáu (06) tháng thông qua đường ngoại giao. Trong trường hợp như vậy, Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo đó.

3. Việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định này không ảnh hưởng đến việc thực hiện của bất kỳ dự án hay chương trình nào đã được thiết lập trong khuôn khổ của Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hoàng Tuấn Anh

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
PA-NA-MA
BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO
Rómula Roux

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu26/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2012
Ngày hiệu lực23/04/2013
Ngày công báo21/05/2013
Số công báoTừ số 279 đến số 280
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu26/2013/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma
        Người kýHoàng Tuấn Anh, Rómulo Roux
        Ngày ban hành25/10/2012
        Ngày hiệu lực23/04/2013
        Ngày công báo21/05/2013
        Số công báoTừ số 279 đến số 280
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma

             • 25/10/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực