Điều ước quốc tế 24/2011/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực Thỏa thuận ghi nhớ về cung cấp gạo Việt Nam cho Phi-líp-pin giữa Việt Nam và Phi-líp-pin

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực cung cấp gạo Việt Nam cho Phi-líp-pin giữa Việt Nam


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Ðiều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin về việc cung cấp gạo Việt Nam cho Phi- líp-pin, ký tại Manila ngày 30 tháng 12 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2010.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Ðiều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

THỎA THUẬN GHI NHỚ

GIỮA
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHI-LÍP-PIN
VỀ VIỆC CUNG CẤP GẠO VIỆT NAM CHO PHI-LÍP-PIN

Nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đảm bảo thị trường gạo được ổn định ở cả hai quốc gia và giảm những tác động bất lợi của việc thay đổi khí hậu, dịch côn trùng, hạn hán, lũ lụt và các loại hình thiên tai khác đang diễn ra hoặc có thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu; và:

Nhằm nâng cao và tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai quốc gia; Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phi-líp-pin (sau đây được gọi là “Bên” hoặc “Các Bên”), ĐÃ ĐỒNG Ý GIA HẠN BẢN THỎA THUẬN GHI NHỚ ĐÃ KÝ VÀO NĂM 2008, VÀ NHẤT TRÍ NHƯ SAU:

Điều 1. Chính phủ Việt Nam đồng ý bán trừ trường hợp thiên tai mất mùa, và Chính phủ Phi-líp-pin đồng ý mua, phụ thuộc vào nhu cầu của Phi-líp-pin, số lượng gạo lên tới 1,5 triệu tấn gạo trắng hàng năm từ 2011 đến 2013, giá được áp dụng là giá trên thị trường thế giới tại thời điểm giao dịch diễn ra.

Điều 2. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ định Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) là Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thực thi Thỏa thuận Ghi nhớ này. Chính phủ Phi-líp-pin sẽ chỉ định Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) là Doanh nghiệp Nhà nước Phi-líp-pin thực thi Thỏa thuận Ghi nhớ này.

Điều 3. Việc thực thi các giao dịch theo các điều khoản trong bản Thỏa thuận Ghi nhớ sẽ được thực hiện thông qua các văn bản được thỏa thuận và ký giữa NFA và VINAFOOD II. Bất kỳ thỏa thuận nào không bằng văn bản sẽ không có hiệu lực.

Điều 4. NFA sẽ quyết định khối lượng gạo được mua, và, phù hợp với thông lệ thương mại, quy tắc, quy định quốc tế, NFA sẽ yêu cầu VINAFOOD II đưa ra một bản chào, bản chào này sẽ được NFA đánh giá và sau đó sẽ chấp nhận ngay lập tức hoặc sau khi đàm phán.

Điều 5. Các Bên sẽ hợp tác để tiến hành các biện pháp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để ngăn chặn thương mại gạo bất hợp pháp giữa hai nước do những hoạt động này ảnh hưởng bất lợi tới thị trường gạo hai nước.

Điều 6. Trong thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận ghi nhớ này, mỗi Bên có thể đề nghị một hoặc nhiều sửa đổi bằng văn bản cho Bên kia, phía Bên kia trả lời bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo liên quan tới việc sửa đổi như vậy.

Bất kỳ sự bất đồng hoặc tranh chấp nào nảy sinh giữa Các Bên liên quan tới bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi của Thỏa thuận Ghi nhớ này sẽ được giải quyết một cách thân thiện và thông qua tham vấn và đàm phán giữa các Bên.

Điều 7. Thỏa thuận Ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Bất kỳ Bên nào có thể thông báo ý định chấm dứt Thỏa thuận 6 tháng trước thời điểm dự định chấm dứt Thỏa thuận.

Việc chấm dứt Thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực hoặc các điều khoản của bất kỳ hợp đồng nào đã được ký kết theo Thỏa thuận Ghi nhớ này.

Được ký thành 2 bản tại Manila vào ngày 30 tháng 12 năm 2010 bằng tiếng Anh, cả hai bản có giá trị pháp lý như nhau./..

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Vũ Huy Hoàng
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHI-LÍP-PIN
Proceso J.Alcala
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2011/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu24/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2010
Ngày hiệu lực30/12/2010
Ngày công báo30/04/2011
Số công báoTừ số 233 đến số 234
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2011/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực cung cấp gạo Việt Nam cho Phi-líp-pin giữa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo hiệu lực cung cấp gạo Việt Nam cho Phi-líp-pin giữa Việt Nam
       Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
       Số hiệu24/2011/TB-LPQT
       Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà Philippin, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
       Người kýVũ Huy Hoàng, Proceso J.Alcala
       Ngày ban hành30/12/2010
       Ngày hiệu lực30/12/2010
       Ngày công báo30/04/2011
       Số công báoTừ số 233 đến số 234
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo hiệu lực cung cấp gạo Việt Nam cho Phi-líp-pin giữa Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực cung cấp gạo Việt Nam cho Phi-líp-pin giữa Việt Nam