Điều ước quốc tế 22/2011/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa En Xan-va-đo về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA EN XAN-VA-ĐO VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa En Xan-va-đo, sau đây gọi là “các Bên ký kết”;

Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

1. Công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày.

2. Phù hợp với quy định của pháp luật nước mình, mỗi Bên ký kết có thể gia hạn thời gian tạm trú cho những người nêu tại khoản 1 Điều này theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên ký kết mà người đó là công dân.

Điều 2. Công dân của một Bên ký kết là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia và vợ, chồng, con của những người này, mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, có quyền nhập cảnh, xuất cảnh, tạm trú miễn thị thực tại lãnh thổ Bên ký kết kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Điều 3. Công dân của các Bên ký kết nêu tại Điều 1 và 2 Hiệp định này được nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia qua các cửa khẩu dành cho giao lưu quốc tế.

Điều 4.

1. Công dân của các Bên ký kết có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Bên ký kết kia khi tạm trú trên lãnh thổ của Bên ký kết đó.

2. Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền của mỗi Bên ký kết từ chối cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú của công dân Bên ký kết kia bị coi là người không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của mỗi nước và điều ước quốc tế mà hai Bên ký kết đều là thành viên.

Điều 5. Vì lý do an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên ký kết có quyền tạm thời đình chỉ việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này. Bên ký kết đưa ra quyết định đình chỉ việc thi hành Hiệp định hoặc bãi bỏ việc đình chỉ này phải thông báo kịp thời cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao.

Điều 6.

1. Các Bên ký kết trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đang được sử dụng trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2. Các Bên ký kết trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ mới chậm nhất không quá ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 7. Mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được các Bên ký kết giải quyết hữu nghị qua đường ngoại giao.

Điều 8.

1. Hiệp định này có hiệu lực sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ký.

2. Các Bên ký kết có thể sửa đổi, bổ sung Hiệp định này theo thỏa thuận bằng văn bản qua đường ngoại giao.

3. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn và sẽ chấm dứt hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày một Bên ký kết nhận được thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao của Bên ký kết kia về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phạm Gia Khiêm
PHÓ THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA EN XAN-VA-ĐO
Hugo Martinet

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2011/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu22/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo24/04/2011
Số công báoTừ số 221 đến số 222
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2011/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu22/2011/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa En Xan-va-đo
        Người kýPhạm Gia Khiêm, Hugo Martinet
        Ngày ban hành31/03/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo24/04/2011
        Số công báoTừ số 221 đến số 222
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu

             • 31/03/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/04/2011

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực