Điều ước quốc tế 50/2013/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Mi-an-ma

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam Mi-an-ma


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, ký tại Niu Oóc, Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, sau đây gọi chung là "Các Bên ký kết";

Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị trong mọi lĩnh vực giữa hai nước;

Mong muốn đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân Bên ký kết này trên lãnh thổ của Bên ký kết kia;

Phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành của các Bên ký kết,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Công dân mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu phổ thông, còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia theo quy định tại Hiệp định này.

Điều 2.

1. Công dân mỗi bên ký kết được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh quy định tại Điều 1 của Hiệp định này, được tạm trú trên lãnh thổ Bên ký kết kia trong thời gian không quá mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhập cảnh, đảm bảo rng, việc tạm trú này không ngoài mục đích thăm viếng. Trong trường hp gặp trở ngại ngoài ý muốn, cơ quan có thẩm quyền Bên ký kết kia sẽ gia hạn tạm trú khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của nước mà người có yêu cầu là công dân.

2. Công dân một Bên ký kết muốn nhập cảnh vào lãnh thổ của Bên ký kết kia với mục đích tạm trú quá mười bốn (14) ngày phải có thị thực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết kia.

Điều 3.

Hiệp định này không miễn cho những người mang hộ chiếu phổ thông kể trên nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, các quy định hiện hành và phong tục, tập quán trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ nước sở tại.

Điều 4.

Công dân một Bên ký kết mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh xut cảnh và quá cảnh lãnh thổ của Bên ký kết kia qua các cửa khẩu quốc tế.

Điều 5.

1. Cơ quan chức năng của các Bên ký kết sẽ chuyển cho nhau mẫu hộ chiếu phthông và giấy tờ đi lại hiện hành cho Bên ký kết kia thông qua đường ngoại giao trong thời hạn ba mươi (30) ngày trước ngày Hiệp định có hiệu lực.

2. Cơ quan chức năng của các Bên ký kết sẽ thông báo cho Bên ký kết kia v bất cứ thay đổi nào đối với các loại hộ chiếu phổ thông và giấy tờ đi lại hiện hành và chuyển cho nhau nhng mẫu mới các loại giấy tờ này ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 6.

Khi công dân của một Bên ký kết bị mất hộ chiếu trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, người này phải thông báo cho Cơ quan đại diện ngoại giao, hoặc Cơ quan lãnh sự của Bên ký kết mà người đó là công dân và cơ quan liên quan nước sở tại về việc mất hộ chiếu. Cơ quan Đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Bên ký kết mà người mất hộ chiếu là công dân, phù hợp với pháp luật nước mình, sẽ cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại mới cho người đó và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước sở tại về cấp hộ chiếu mới hoặc giấy tờ đi lại và việc hủy hộ chiếu bị mất.

Điều 7.

Mi Bên ký kết có quyền từ chối hoặc rút ngắn thời hạn đã được lưu trú đối với công dân của Bên ký kết kia khi các cơ quan chức năng này tin rằng đó là người không được hoan nghênh.

Điều 8.

1. Mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết hữu nghị qua đường ngoại giao.

2. Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên ký kết.

3. Mỗi Bên ký kết có thể hủy bỏ Hiệp định này vào bất kì lúc nào bằng việc thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao và Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau ba (03) tháng kể từ ngày Bên ký kết kia nhận được thông báo về việc hủy bỏ này.

Điều 9.

1. Mỗi Bên ký kết có quyền tạm đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện Hiệp định này vì các lý do an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và y tế.

2. Việc tạm đình chỉ hoặc chấm dứt việc tạm đình chỉ này phải được thông báo ngay cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao.

3. Hiệp định này scó hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

ĐỂ LÀM BẰNG, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ nước mình ủy quyền, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Nữu ước ngày 26 tháng 9 năm 2013 thành hai (02) bản chính, mỗi bản gồm ba (03) loại ngôn ngữ (một bản tiếng Việt, một bản tiếng Mi-an-ma và một bản tiếng Anh); các văn bản đều có giá trị như nhau; trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Phạm Bình Minh

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
LIÊN BANG MI-AN-MA
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Wunna Maung Lwin

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2013/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu50/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2013
Ngày hiệu lực26/10/2013
Ngày công báo14/11/2013
Số công báoTừ số 785 đến số 786
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2013/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam Mi-an-ma


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam Mi-an-ma
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu50/2013/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ liên hiệp Myanmar
        Người kýPhạm Bình Minh, Wunna Maung Lwin
        Ngày ban hành26/09/2013
        Ngày hiệu lực26/10/2013
        Ngày công báo14/11/2013
        Số công báoTừ số 785 đến số 786
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam Mi-an-ma

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam Mi-an-ma

             • 26/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/11/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực