Điều ước quốc tế 35/2012/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam và Ăng-gô-la

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Lu-an-đa ngày 03 tháng 4 năm 2008 có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2012.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Nguyễn Thanh Hà

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ĂNG-GÔ-LA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ăng-gô-la, dưới đây gọi là "Các Bên",

Với mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước;

Trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại và nhằm tạo thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục cho việc đi lại của công dân hai nước;

ĐÃ THOẢ THUẬN NHƯ SAU:

Điều 1.

Phù hợp với qui định của Hiệp định này, công dân một Bên mang hộ chiếu ngoại giao, hoặc hộ chiếu công vụ có giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và tạm trú trên lãnh thổ của Bên kia.

Điều 2.

1. Việc miễn thị thực nêu tại Điều 1 Hiệp định này không bao gồm việc miễn mọi thủ tục thông thường liên quan đến việc nhập xuất cảnh và tạm trú do các cơ quan chức năng thực hiện.

2. Công dân của hai Bên thuộc diện miễn thị thực không được ở lại với mục đích lao động, cư trú hoặc học tập.

3. Thời gian lưu trú miễn ththực của công dân một Bên trên lãnh thổ của Bên kia không quá 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh và có thể được gia hạn một lần với thời hạn tương đương.

Điều 3.

Hiệp định này không loại trừ quyền của một Bên không cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú đối với công dân của Bên kia mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ nếu họ bị coi là người không được hoan nghênh.

Điều 4.

1. Công dân của một Bên mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị được nhập cnh và xuất cảnh lãnh thBên kia tại các cửa khu phù hp theo quy định của mỗi Bên.

2. Công dân của một Bên là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự đóng trên lãnh thổ Bên kia cũng như thành viên gia đình họ, mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị, được miễn thị thực nhập cnh, xuất cảnh và được tạm trú trên lãnh thổ của Bên kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Điều 5.

Những người được hưởng quy chế miễn thị thực theo Hiệp định này có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành trên lãnh thổ của nước nơi người đó đang lưu trú.

Điều 6.

1. Các Bên sẽ trao đi mẫu các loại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đang lưu hành trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau khi Hiệp định này được ký kết.

2. Trường hợp một trong các Bên sửa đổi các loại hộ chiếu đã được thông báo theo Hiệp định này, thì phải thông báo và chuyển cho Bên kia những mu hộ chiếu mới đó ít nht sáu mươi (60) ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 7.

Các điều khoản của Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Bên được quy định tại các điều ước quốc tế mà các Bên là thành viên.

Điều 8.

Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các Bên thông qua trao đổi công hàm ngoại giao.

Điều 9.

Mọi bất đồng và tranh chấp nảy sinh liên quan đến việc giải thích và thi hành Hiệp định này được giải quyết một cách hữu nghị thông qua tham vn và thương lượng trực tiếp giữa các Bên qua đường ngoại giao.

Điều 10.

1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản, qua đường ngoại giao, về việc đã hoàn tt thủ tục nội luật của mỗi Bên để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp đnh này có giá trị năm (05) năm, và được mặc nhiên gia hạn với thời hạn tương tự, trừ trường hợp một trong các Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản qua đường ngoại giao về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định ít nht 90 ngày trước khi Hiệp định hết hiệu lc.

3. Một Bên có thể đình chtoàn bộ hoặc một phần việc thực hiện Hiệp định này vì các lý do trật tự công cộng, an ninh, sức khoẻ cộng đồng hoặc lý do khác. Việc đình chỉ hoặc chấm dứt đình chỉ phải được thông báo ngay cho Bên kia thông qua đường ngoại giao.

4. Khi hết các lý do dẫn đến việc đình chỉ Hiệp định nêu ở khoản 3 Điều này, Hiệp định sẽ có hiệu lực trlại với sự đồng ý của các Bên thông qua trao đổi công hàm ngoại giao.

Để làm bng, những người ký dưới đây được uỷ quyền đầy đủ của Chính phủ nước mình đã ký Hiệp định này.

Làm tại Lu-an-đa, ngày 03 tháng 4 năm 2008, thành 2 bản, bằng tiếng Việt và tiếng Bồ Đào Nha, các văn bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA ĂNG-GÔ-LA
BỘ TRƯỞNG
BỘ HỖ TRỢ VÀ TÁI HÒA NHẬP XÃ HỘI
Giô-Ao Bap-Tít-Xta Ku-Xu-Moa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2012/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu35/2012/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực08/06/2012
Ngày công báo16/07/2012
Số công báoTừ số 431 đến số 432
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2012/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu35/2012/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la
        Người kýVũ Huy Hoàng, Giô-Ao Bap-Tít-Xta Ku-Xu-Moa
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực08/06/2012
        Ngày công báo16/07/2012
        Số công báoTừ số 431 đến số 432
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

            Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

            • 03/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/07/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực