Điều ước quốc tế 69/2011/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư về thể thức tái đầu tư một phần nợ thuộc khoản tín dụng Nhà nước trước đây do Liên Xô cũ cung cấp để làm phần góp vốn của phía Nga trong Xí nghiệp liên doanh Việt - Nga "Visotutex" giữa Việt Nam - Nga

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư


BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về thể thức tái đầu tư một phần nợ thuộc khoản tín dụng Nhà nước trước đây do Liên Xô cũ cung cấp để làm phần góp vốn của phía Nga trong Xí nghiệp liên doanh Việt - Nga "Visorutex" ngày 26 tháng 5 năm 1995, ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CHO NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ THỂ THỨC TÁI ĐẦU TƯ MỘT PHẦN NỢ THUỘC KHOẢN TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC TRƯỚC ĐÂY DO LIÊN XÔ CŨ CUNG CẤP ĐỂ LÀM PHẦN GÓP VỐN CỦA PHÍA NGA TRONG XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIỆT NAM – NGA "VISO RUTEX" NGÀY 26.5.1995

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, dưới đây gọi tắt là "hai Bên",

Căn cứ Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về thể thức tái đầu tư một phần nợ thuộc khoản tín dụng nhà nước trước đây do Liên Xô cũ cung cấp để làm phần góp của phía Nga trong Xí nghiệp liên doanh Việt - Nga "Visorutex" ngày 26.5.1995 (sau đây gọi là Nghị định thư 1995), cũng như nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và sự phát triển mối hợp tác kinh tế thương mại, đôi ban cùng có lợi; Nhận thức được tính cần thiết của việc tạo lập các điều kiện thuận lợi, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp liên doanh Việt - Nga;

Trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, thực tiễn quan hệ kinh tế đối ngoại;

Xác nhận rằng Bên Việt Nam đã bàn giao cho Bên Nga sử dụng kinh doanh 1.000 ha vườn cây cao su hiệu quả quy chuẩn tại địa phận các nông trường Vĩnh Bình và Hưng Hòa, tỉnh Sông Bé nay thuộc xã Bình Mỹ và Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là "Vườn cây cao su"), để thanh toán khoản nợ của Bên Việt Nam trước Bên Nga trị giá 10 triệu rúp chuyển nhượng.

đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên xác định các cơ quan được ủy quyền của mình nhằm mục đích tiến hành tái canh Vườn cây để nâng cao hiệu quả kinh tế của chúng.

Cơ quan được ủy quyền của Phía Nga là Tập đoàn nhà nước về hỗ trợ thiết lập, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao "Rostechnologii" (sau đây gọi là Tập đoàn nhà nước "Rostechnologii").

Phía Việt Nam trong thời gian sớm nhất sau khi ký Nghị định thư bổ sung này thông báo thông qua kênh ngoại giao cho Phía Nga về Cơ quan được ủy quyền của mình.

Điều 2. Tập đoàn nhà nước "Rostechnolgii" và cơ quan được ủy quyền của Phía Việt Nam sẽ thống nhất xây dựng phương án tổng thể thực hiện việc tái canh Vườn cây cao su. Phương án này phải được cơ quan có thẩm quyền của Phía Việt Nam phê duyệt.

Điều 3. Bỏ khoản 2 của Điều 1 của Nghị định thư 1995.

Điều 4. Khai thác kinh doanh Vườn cây cao su do Tập đoàn nhà nước "Rostechonologii" sau thời điểm nêu tại Điểm 1 của Nghị định thư sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 5. Mọi bất đồng và tranh chấp giữa hai Bên liên quan đến việc diễn giải và/hoặc việc thực hiện Nghị định thư bổ sung này, sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Điều 6. Nghị định thư bổ sung này có hiệu lực từ ngày ký.

Làm tại Hà Nội ngày 21 tháng 11 năm 2011 thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, cả hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Nguyễn Thị Xuân Thu

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG NGA
THỨ TRƯỞNG BỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

An-đơ-rây Xlép-nhốp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2011/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu69/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo25/12/2011
Số công báoTừ số 647 đến số 648
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2011/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu69/2011/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà Liêng bang Nga, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu, An-đơ-rây Xlép-nhốp
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo25/12/2011
        Số công báoTừ số 647 đến số 648
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Nghị định thư bổ sung cho Nghị định thư

             • 21/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/12/2011

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực