Điều ước quốc tế 13/2015/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứ hai của Hiệp định giữa Việt Nam và Hồng Kông về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Nghị định thư thứ hai Hiệp định Việt Nam Hồng Kông tránh đánh thuế hai lần


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư thứ hai của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký tại Hồng Kông ngày 13 tháng 01 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI CỦA HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH QUYỀN KHU HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT HỒNG KÔNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH QUYỀN KHU HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT HỒNG KÔNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

MONG MUỐN ký kết một Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hi chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai ln và ngăn ngừa việc trn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, được ký ngày 16/12/2008 tại Hà Nội (sau đây gọi là Hiệp định),

ĐÃ THỎA THUẬN DƯỚI ĐÂY:

Điều 1

Nội dung Điều 25 của Hiệp định được xóa bỏ và thay thế như sau:

1. Các nhà chức trách thẩm quyền của hai Bên ký kết sẽ trao đổi với nhau những thông tin dự kiến thể cn thiết cho việc triển khai thực hin những quy định của Hiệp định này hoặc việc quản lý hoặc thực thi nội luật của các Bên ký kết liên quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dng để sao cho việc đánh thuế theo nội luật không trái với Hiệp định này. Việc trao đổi thông tin không bị hạn chế bởi Điều 1.

2. Mọi thông tin do một Bên ký kết nhận được theo khoản 1 sđược giữ bí mật giống như thông tin thu nhận theo nội luật của Bên này và thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp cho các đối tượng hoặc các cơ quan chức năng (bao gồm cả tòa án và các cơ quan hành chính) liên quan đến việc tính toán hoặc thu, cưỡng chế hoặc truy thoặc xác định các khiếu nại về các loại thuế được đcập tại khoản 1. Các đối tượng hoặc các cơ quan chức năng này schỉ sử dụng các thông tin đó vào các mục đích nêu trên. Các đi tượng các cơ quan đó có thcung cấp các thông tin này trong quá trình ttụng công khai của tòa án, hoặc trong các quyết định của tòa án, bao gồm, trong trường hợp của Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, là quyết định của Ủy ban Thm tra lại. Thông tin sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên tài phán thba nào với bất kỳ mục đích nào.

3. Không trường hợp nào mà những quy định tại khoản 1 và 2 được giải thích là buộc một Bên ký kết nghĩa vụ:

(a) thực hiện các biện pháp hành chính khác với luật pháp hoặc thông lệ về quản lý hành chính của Bên ký kết đó hoặc của Bên ký kết kia.

(b) cung cấp các thông tin không thể tiết lộ được theo các luật hoặc theo như quá trình quản lý hành chính thông thường của Bên ký kết đó hoặc của Bên ký kết kia.

(c) cung cấp các thông tin có thể làm tiết lộ bí mật về mua bán, kinh doanh, công nghiệp, thương mại hoặc bí mật nghề nghiệp hoặc các quy trình kinh doanh, hoặc cung cấp các thông tin mà việc tiết lộ chúng có thể trái với chính sách nhà nước (ordre public).

4. Nếu thông tin do một Bên ký kết yêu cầu phù hợp với Điều này, Bên ký kết kia sẽ sử dụng các biện pháp thu thập thông tin của mình để có được các thông tin theo yêu cầu, mặc dù Bên kia có thể không cần các thông tin như vậy cho mục đích thuế của mình. Nghĩa vụ được quy định tại câu trên phụ thuộc vào các giới hạn tại khoản 3 nhưng trong mọi trường hợp, các giới hạn này không được giải thích là cho phép một Bên ký kết từ chối việc cung cấp thông tin chỉ vì Bên ký kết đó không có lợi ích trong nước đối với các thông tin như vậy.

5. Không có trường hợp nào mà những quy định tại khoản 3 được giải thích là cho phép một Bên ký kết từ chối việc cung cấp thông tin chỉ vì thông tin do một ngân hàng, tổ chức tài chính, đối tượng được chỉ định hoặc đối tượng với tư cách đại lý hoặc đối tượng được ủy thác khác nắm giữ hoặc chỉ vì thông tin có liên quan tới các lợi ích về sở hữu trong một đối tượng”.

Điều 2

Mỗi Bên ký kết sẽ thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản việc hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của luật pháp bên mình để Nghị định thư có hiệu lực. Nghị định thư này sẽ có hiệu lực vào ngày của thông báo sau cùng và các điều khoản của Nghị định thư này sẽ có hiệu lực thi hành:

(a) tại Việt Nam:

(i) đối với các khoản thuế khấu trừ tại nguồn, liên quan đến các khoản được trả hoặc bị khấu trừ thuế vào ngày hoặc sau ngày 01 tháng 01 của năm dương lịch tiếp sau năm Nghị định thư này có hiệu lực; và

(ii) đối với các khoản thuế khác, liên quan đến các năm tính thuế bắt đầu vào ngày hoặc sau ngày 01 tháng 01 của năm dương lịch tiếp sau năm Nghị định thư này có hiệu lực.

(b) tại Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông

đối với khoản thuế Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, đối với các năm tính thuế bắt đầu từ hoặc sau ngày 01 tháng 4 của năm dương lịch tiếp sau năm Nghị định thư này có hiệu lực.

Điều 3

Nghị định thư này, là một phần không tách rời của Hiệp định, sẽ có hiệu lực khi Hiệp định còn hiệu lực và sẽ được áp dụng trong thời gian Hiệp định có thể áp dụng.

ĐỂ LÀM BẰNG những người có tên dưới đây, được sự ủy quyền hợp thức, đã ký vào Nghị định thư này.

LÀM tại Hồng Kông ngày 14 tháng 01 năm 2014, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tất cả các văn bản đều có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thay mặt Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
K.C. Chan
Cục trưởng Tài chính và Ngân khố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu13/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2014
Ngày hiệu lực08/01/2015
Ngày công báo24/04/2015
Số công báoTừ số 523 đến số 524
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Nghị định thư thứ hai Hiệp định Việt Nam Hồng Kông tránh đánh thuế hai lần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Nghị định thư thứ hai Hiệp định Việt Nam Hồng Kông tránh đánh thuế hai lần
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu13/2015/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn, K.C. Chan
        Ngày ban hành14/01/2014
        Ngày hiệu lực08/01/2015
        Ngày công báo24/04/2015
        Số công báoTừ số 523 đến số 524
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Nghị định thư thứ hai Hiệp định Việt Nam Hồng Kông tránh đánh thuế hai lần

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Nghị định thư thứ hai Hiệp định Việt Nam Hồng Kông tránh đánh thuế hai lần

             • 14/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/04/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/01/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực