Điều ước quốc tế 28/2012/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Niu Di-lân

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân, ký tại Oe-ling-tơn ngày 16 tháng 4 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2012.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN

Nhận rõ vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế và xã hội và lợi ích tiềm năng của việc tăng cường hợp tác song phương, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân (sau đây gọi là hai Bên) mong muốn thúc đẩy và mở rộng phát triển giáo dục và đào tạo ở các nước sở tại trên nguyên tắc hợp tác lâu dài và bền vững, bình đẳng và cùng có lợi, đã thỏa thuận như sau:

I. KHUÔN KHỔ

1. Thỏa thuận này sẽ cung cấp khuôn khổ cho các đề xuất chương trình chi tiết về giáo dục và đào tạo để hai Bên, các cơ sở giáo dục, các cơ quan và doanh nghiệp chủ chốt của hai Bên tham gia cùng xem xét.

2. Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ của Thỏa thuận này phù hợp với pháp luật và các quy định của mỗi nước.

II. HÌNH THỨC HỢP TÁC

Những hoạt động hoặc chương trình như vậy bao gồm, nhưng không hạn chế, các hình thức sau:

a. Trao đổi giáo sư, các nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên;

b. Xây dựng và cung cấp các khóa học và đào tạo;

c. Thực hiện chương trình phối hợp nghiên cứu và xuất bản kết quả nghiên cứu;

d. Gặp gỡ giữa các tổ chức nghiên cứu, các cơ sở đào tạo để trao đổi thông tin;

e. Các hình thức hợp tác khác do các cơ sở đào tạo liên quan cùng đồng ý.

III. LĨNH VỰC HỢP TÁC

Các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ của văn bản Thỏa thuận này bao gồm, nhưng không hạn chế trong các lĩnh vực sau:

a. Giáo dục đại học;

b. Hợp tác nghiên cứu;

c. Đào tạo tiếng Anh;

d. Giáo dục nghề nghiệp;

e. Đào tạo giáo viên và bồi dưỡng chuyên môn;

f. Kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng và công nhận bằng cấp;

g. Giáo dục mầm non;

h. Xây dựng khung trình độ quốc gia của Việt Nam;

i. Các lĩnh vực hợp tác khác do hai Bên cùng quyết định.

IV. TÀI CHÍNH

1. Chi phí của bất kỳ thỏa thuận hợp tác song phương nào kể cả phương thức thanh toán và thu tiền học phí giữa các cơ sở, doanh nghiệp của hai Bên sẽ do các cơ sở liên quan tham gia trực tiếp quyết định. Hai Bên sẽ không chịu trách nhiệm đối với những chi phí của các cơ sở, cơ quan doanh nghiệp của mình.

2. Tất cả hoạt động hợp tác trong khuôn khổ của Thỏa thuận này đều phụ thuộc vào khả năng tài chính.

V. THỰC HIỆN VÀ THAM VẤN

1. Hai Bên có thể tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động khác không nêu cụ thể trong Thỏa thuận này tại nước mình, phù hợp với pháp luật và quy định của nước mình và mục tiêu của Thỏa thuận này. Những chi tiết thực thi cụ thể của các hoạt động như vậy sẽ phụ thuộc vào khả năng nguồn lực của hai Bên.

2. Hai Bên có thể triệu tập các cuộc họp định kỳ cho các nhà chức trách và các cơ sở để đưa ra những biện pháp phù hợp cho việc phát triển các chương trình và dự án cụ thể và để đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận này.

VI. GIẢI QUYẾT SỰ KHÁC BIỆT

Bất cứ sự khác biệt phát sinh trong việc giải thích hoặc thực hiện Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng tham vấn giữa hai Bên.

VII. BỔ SUNG

Theo yêu cầu của một trong hai bên, Thỏa thuận này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung bằng văn bản do hai Bên cùng đồng ý.

VIII. BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ có hiệu lực trong ba (03) năm hoặc kết thúc khi một trong hai Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước sáu (06) tháng qua đường ngoại giao.

2. Thỏa thuận này mặc nhiên được gia hạn thêm mỗi lần ba năm nữa trừ khi một trong hai Bên có văn bản thông báo cho Bên kia về mong muốn chấm dứt Thỏa thuận của mình.

3. Thỏa thuận này thay thế cho Thỏa thuận về giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân, ký tại Auckland ngày 28 tháng 02 năm 2008.

4. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng tới những hoạt động hợp tác đang diễn ra được khởi xướng trong thời gian thực hiện Thỏa thuận này. Những hoạt động hợp tác này sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn thành, trừ trường hợp hai Bên có quyết định khác.

5. Việc thực hiện Thỏa thuận này sẽ không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ của hai Bên tương đương các điều ước quốc tế khác mà hai bên là thành viên.

Thỏa thuận này được ký tại Oe-ling-tơn ngày 16 tháng 4 năm 2012 thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
Trần Quang Quý

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NIU DI-LÂN
THỨ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC
Lesley Longstone

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu28/2012/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2012
Ngày hiệu lực16/04/2012
Ngày công báo08/05/2012
Số công báoTừ số 361 đến số 362
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu28/2012/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Niu Di-lân
        Người kýTrần Quang Quý, Lesley Longstone
        Ngày ban hành16/04/2012
        Ngày hiệu lực16/04/2012
        Ngày công báo08/05/2012
        Số công báoTừ số 361 đến số 362
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo

             • 16/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/05/2012

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực