Thông báo 38/2011/TB-LPQT

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ/đặc biệt giữa Việt Nam và A-rập

Nội dung toàn văn Thông báo hiệu lựcHiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại


BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ/hộ chiếu đặc biệt, ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC A-RẬP THỐNG NHẤT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ/HỘ CHIẾU ĐẶC BIỆT

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, sau đây gọi là “các Bên ký kết”,

Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước,

Đã thỏa thuận như sau;

Điều 1.

Công dân của mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ/hộ chiếu đặc biệt còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày.

Điều 2.

Công dân của một Bên ký kết là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế có trụ sở trên lãnh thổ Bên ký kết kia, mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ/hộ chiếu đặc biệt còn giá trị, phải có thị thực trước khi nhập cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với tư cách là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự hoặc đại diện tổ chức quốc tế.

Điều 3.

Công dân của mỗi Bên ký kết nêu tại Điều 1 và Điều 2 Hiệp định này được nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia qua các cửa khẩu dành cho giao lưu quốc tế.

Điều 4.

1. Công dân của mỗi Bên ký kết có nghĩa vụ tuân thủ luật và các quy định của Bên ký kết kia khi tạm trú trên lãnh thổ của Bên ký kết đó.

2. Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền của mỗi Bên ký kết từ chối cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú của công dân Bên ký kết kia là người bị coi không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Điều 5.

Vì lý do an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên ký kết có quyền tạm thời đình chỉ việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này. Bên ký kết đưa ra quyết định đình chỉ việc thực hiện Hiệp định hoặc bãi bỏ việc đình chỉ này phải thông báo kịp thời cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao.

Điều 6.

1. Các Bên ký kết trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ/hộ chiếu đặc biệt đang được sử dụng trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2. Các Bên ký kết trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ/hộ chiếu đặc biệt mới chậm nhất không quá ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 7.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được các Bên ký kết giải quyết hữu nghị qua đường ngoại giao.

Điều 8.

1. Các Bên thể hiện sự sẵn sàng của mình nhằm bảo đảm ở mức độ cao nhất việc bảo vệ để chống lại việc làm giả hộ chiếu và các giấy tờ đi lại.

2. Các Bên sẽ xem xét lại mẫu hộ chiếu và các giấy tờ đi lại của mình để bảo đảm sự phù hợp với những tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn đối với các giấy tờ đi lại có thể đọc được bằng máy theo khuyến nghị của ICAO.

Điều 9.

1. Hiệp định này có hiệu lực sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản của Bên ký kết này thông báo cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao về việc đã hoàn tất các điều kiện theo quy định nội luật của mỗi Bên để Hiệp định này có hiệu lực.

2. Các Bên ký kết có thể sửa đổi, bổ sung Hiệp định này theo thỏa thuận bằng văn bản qua đường ngoại giao.

3. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn và sẽ chấm dứt hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày một Bên ký kết nhận được thông báo chính thức của Bên ký kết kia về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2010, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ả-rập và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng để đối chiếu.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAOPhạm Gia Khiêm

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC
A-RẬP THỐNG NHẤT
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2011/TB-LPQT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu38/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2010
Ngày hiệu lực22/07/2011
Ngày công báo06/07/2011
Số công báoTừ số 395 đến số 396
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2011/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo hiệu lựcHiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo hiệu lựcHiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu38/2011/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống Nhất
        Người kýPhạm Gia Khiêm, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
        Ngày ban hành23/10/2010
        Ngày hiệu lực22/07/2011
        Ngày công báo06/07/2011
        Số công báoTừ số 395 đến số 396
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo hiệu lựcHiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại

             Lịch sử hiệu lực Thông báo hiệu lựcHiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại

             • 23/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2011

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực