Thông báo 05/TC-UB

Thông cáo số 05/TC-UB về việc giải quyết các việc tranh chấp về ruộng đất ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông cáo 05/TC-UB giải quyết tranh chấp ruộng đất thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Thông cáo 05/TC-UB giải quyết tranh chấp ruộng đất thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/TC-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 1981

 

THÔNG CÁO

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC TRANH CHẤP VỀ RUỘNG ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian qua ở nhiều quận, huyện đã xảy ra tình hình tranh chấp về ruộng đất giữa các cơ quan, tổ chức với công dân, hoặc giữa các công dân với nhau; nhưng việc xem xét giải quyết của nhiều địa phương chưa được thống nhất, làm cho nhân dân phải đi lại khiếu nại đến nhiều ngành ở quận, huyện và thành phố, vừa mất nhiều thời gian cho nhân dân, vừa làm cho nhiều ngành phải nghiên cứu xem xét nhưng không thuộc chức năng của ngành mình giải quyết.

Để giải quyết các việc tranh chấp về ruộng đất được thống nhất chung ở thành phố theo quy định của Nhà nước, căn cứ theo tinh thần quyết định số 201/CP ngày 1 tháng 7 năm 1980 của Hội đồng Chánh phủ về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước;

Ủy ban nhân dân thành phố nhắc lại một số điểm về thẩm quyền giải quyết các việc tranh chấp về ruộng đất của Hội đồng Chánh phủ như sau:

1) Các việc tranh chấp về ruộng đất giữa các cơ quan Nhà nước, các cơ sở quốc doanh, các hợp tác xã, các đoàn thể nhân dân (gọi tắt là cơ quan, tổ chức) với nhau đều do hệ thống cơ quan chấp hành của Nhà nước (Ủy ban nhân dân) từ huyện đến cấp thành phố giải quyết sau khi lấy ý kiến của cơ quan quản lý ruộng đất và của cơ quan, tổ chức chủ quản sử dụng ruộng đất đó.

a) Nếu việc tranh chấp xảy ra đối với ruộng đất nằm trong một quận, huyện, thì Ủy ban nhân dân quận, huyện đó xét và giải quyết. Nếu các bên đương sự thấy việc giải quyết chưa thoả đáng thì có quyền đưa lên Ủy ban nhân dân thành phố xét và giải quyết.

b) Nếu việc tranh chấp xảy ra đối với ruộng đất nằm trong hai quận, huyện, thì Ủy ban nhân dân hai quận, huyện đó cùng họp với nhau để giải quyết, nếu không thống nhất thì đưa lên Ủy ban nhân dân thành phố xét và giải quyết.

2) Các vụ tranh chấp xảy ra giữa các công dân với nhau hoặc giữa một bên là cơ quan, tổ chức và một bên là công dân, sẽ do Toà án nhân dân xét xử;

Đối với các vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân với nhau, nhất là những việc tranh chấp có tính chất điều chỉnh ruộng đất giữa các hộ với nhau (căn cứ vào nhân khẩu và diện tích bình quân đầu người) thì Ủy ban nhân dân phường, xã bàn bạc với hợp tác xã hoặc nơi chưa có hợp tác xã thì bàn bạc với Nông hội để lãnh đạo nhân dân thương lượng với nhau trên tinh thần đoàn kết nhân nhượng và giúp đỡ lẫn nhau giải quyết có lý có tình. Nếu Ủy ban nhân dân phường, xã giải quyết không xong thì đưa lên Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết, khi cần thiết lắm mới đưa ra Toà án Nhân dân xét xử.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/TC-UB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu05/TC-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/1981
Ngày hiệu lực31/08/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/TC-UB

Lược đồ Thông cáo 05/TC-UB giải quyết tranh chấp ruộng đất thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông cáo 05/TC-UB giải quyết tranh chấp ruộng đất thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu05/TC-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Danh
        Ngày ban hành31/08/1981
        Ngày hiệu lực31/08/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông cáo 05/TC-UB giải quyết tranh chấp ruộng đất thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Thông cáo 05/TC-UB giải quyết tranh chấp ruộng đất thành phố Hồ Chí Minh