Thông tri 20/TT-UB

Thông tri 20/TT-UB năm 1978 bổ sung một vài nội dung vào điểm thứ nhất Thông tri 19/TT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri số 20/TT-UB bổ sung nội dung vào điểm thứ nhất của Thông tri 19/TT-UB ngày 27-6-1978 đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Thông tri số 20/TT-UB bổ sung nội dung vào điểm thứ nhất của Thông tri 19/TT-UB ngày 27-6-1978


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 20/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 1978

 

THÔNG TRI

BỔ SUNG MỘT VÀI NỘI DUNG VÀO ĐIỂM THỨ NHẤT CỦA THÔNG TRI SỐ 19/TT-UB NGÀY 27-6-1978

Thông tri số 19/TT-UB ngày 27-6-1978, ở điểm thứ nhất có một vài chỗ chưa được rõ, nay Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung thêm mấy nội dung như sau:

1/ Đối với tư sản thương nghiệp (loại I, II) thuộc diện cải tạo ngày 23-3-1978 là đối tượng phải chuyển sang sản xuất. Toàn bộ nhà cửa của các đối tượng này đều do Nhà nước thống nhất quản lý theo chính sách. Để giúp cho những nhà tư sản thương nghiệp, nhanh chóng chuyển sang sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, ngành quản lý nhà đất có trách nhiệm thanh lý thanh toán nhà cửa của họ theo đúng chính sách nhằm giúp họ có vốn để sớm ổn định chỗ ở và xây dựng cơ sở sản xuất mới.

2/ Trường hợp, nhà cửa của tiểu thương và nhân dân lao động đi hồi hương lập nghiệp, hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới thì vẫn được thực hiện theo chính sách trước đây. Việc bán hoặc chuyển nhượng phải theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Những nội dung nào ở điểm thứ nhất của thông tri số 19/TT-UB ngày 27-6-1978, chưa được rõ, thì nay thực hiện theo nội dụng bổ sung trên.

 

 

Nơi nhận:
UBND quận, huyện, phường, xã;
Các Ban thanh lý và phân phối nhà của quận, huyện;
Các Ban quản lý nhà cửa phường, xã;
Thành ủy (để báo cáo);
Các sở, ban, ngành;
Các cơ quan đơn vị TW đóng tại thành phố;
Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH




Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/TT-UB

Loại văn bảnThông tri
Số hiệu20/TT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/1978
Ngày hiệu lực10/07/1978
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/TT-UB

Lược đồ Thông tri số 20/TT-UB bổ sung nội dung vào điểm thứ nhất của Thông tri 19/TT-UB ngày 27-6-1978


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tri số 20/TT-UB bổ sung nội dung vào điểm thứ nhất của Thông tri 19/TT-UB ngày 27-6-1978
        Loại văn bảnThông tri
        Số hiệu20/TT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành10/07/1978
        Ngày hiệu lực10/07/1978
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tri số 20/TT-UB bổ sung nội dung vào điểm thứ nhất của Thông tri 19/TT-UB ngày 27-6-1978

             Lịch sử hiệu lực Thông tri số 20/TT-UB bổ sung nội dung vào điểm thứ nhất của Thông tri 19/TT-UB ngày 27-6-1978