Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề du lịch


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Dạy nghề năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch.

Điều 1. Ban hành theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch, gồm:

1. Dịch vụ Nhà hàng;

2. Kỹ thuật chế biến món ăn;

3. Quản trị Khách sạn;

4. Quản trị Khu Resort;

5. Quản trị Dịch vụ giải trí, thể thao;

6. Hướng dẫn du lịch;

7. Quản trị Lữ hành;

8. Quản trị du lịch MICE.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục dạy nghề;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: các Tổng cục, Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Website Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo Website Chính phủ (2);
- Lưu: VT, ĐT, ĐTT (250).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/TT-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2014/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2014
Ngày hiệu lực05/03/2014
Ngày công báo24/03/2014
Số công báoTừ số 347 đến số 348
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề du lịch
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu01/2014/TT-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành15/01/2014
        Ngày hiệu lực05/03/2014
        Ngày công báo24/03/2014
        Số công báoTừ số 347 đến số 348
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề du lịch

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề du lịch

            • 15/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực