Thông tư 01/2016/TT-BXD

Thông tư 01/2016/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Căn cứ Nghị định s 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần:

- QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước;

- QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật;

- QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông;

- QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện;

- QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt;

- QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng;

- QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông;

- QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (đ báo cáo);
- Hội đồng dân tộc và các
Ủy ban của Quc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính ph
;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban ca Đảng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành ph
trực thuộc TW;
- S
Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, TP. HCM;
- C
ác Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;
- Công báo, Website của Chính phủ
;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan
Thị Mỹ Linh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2016/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/05/2016
Ngày công báo07/03/2016
Số công báoTừ số 213 đến số 214
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2016/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu01/2016/TT-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýPhan Thị Mỹ Linh
       Ngày ban hành01/02/2016
       Ngày hiệu lực01/05/2016
       Ngày công báo07/03/2016
       Số công báoTừ số 213 đến số 214
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

           • 01/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực