Thông tư 01/2017/TT-BTTTT

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHTHÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phm công nghệ thông tin trọng điểm:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và mục đích áp dụng Danh mục

1. Danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm ít nhất một trong các tiêu chí quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin.

2. Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm scứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan ti sản phẩm công nghệ thông tin.

3. Danh mục sẽ được cập nhật, bổ sung theo yêu cầu của thực tiễn.

4. Danh mục được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, bsung Danh mục./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- S TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hiệp hội CNTT;
- Công báo; Cổng TTĐT CP;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ TTTT: Bộ trưng và các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên sản phm

Ghi chú

1

Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau

 

2

Thiết bị Ipv6 bao gm:

- Thiết bị mạng lõi

- Thiết bị định tuyến

- Thiết bị đầu cuối FTTH

- Thành phần hỗ trợ Ipv6 trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị IoT

 

3

Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID

RFID: thiết bị định dạng thông qua sóng radio

4

Phn mm nn tảng mở kết nối IoT

Tập hp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng quản lý các thiết bị IoT và khai thác dữ liệu thu được từ các thiết bị này

5

Phn mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn

Tập hp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát trin các ứng dụng tchức, khai thác, phân tích dữ liệu lớn với hiệu suất cao

6

Phn mềm nn tảng mở Chính phủ điện tử

Tập hợp các công nghệ, thư viện mở cho phép phát triển các ứng dụng dùng trong chính phủ điện tử có tính kết nối, module hóa cao

7

Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin bao gm:

a. Sản phm an toàn hạ tầng mạng:

- Tường lửa cơ bản/tích hp/web/cơ sở dữ liệu

- Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực (APT)

- Thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)

- Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối (NAC)

- Thiết bị kết nối mạng riêng ảo (VPN Gateway)

- Thiết bị hỗ trợ xác thực mạnh

- Thiết bị mã hóa kênh truyền vật lý

b. Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng:

- Phần mềm phòng chống phần mềm độc hại (anti-virus)

- Phần mềm tường lửa ứng dụng

- Phần mềm phòng chống xâm nhập (Host based IDS)

c. Sản phẩm an toàn dữ liệu:

- Sản phẩm mã hóa dữ liệu

- Sản phẩm chống thất thoát dữ liệu

- Sản phẩm khôi phục dữ liệu

d. Sản phẩm an toàn thông tin:

- Sản phẩm giám sát an toàn thông tin

- Sản phẩm kim tra, đánh giá an toàn thông tin

- Sản phẩm hỗ trợ điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin

- Sản phẩm quản lý vận hành hệ thống tập trung

đ. Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối và thiết bị di động:

- Sản phẩm gateway loT an toàn

- Phần mềm an toàn thông tin trên thiết bị di động

e. Sản phẩm an toàn thông tin đặc thù theo lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, điều khiển công nghiệp.

Sản phm bao gồm phần cng và phần mềm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực02/04/2017
Ngày công báo16/03/2017
Số công báoTừ số 189 đến số 190
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu01/2017/TT-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýTrương Minh Tuấn
      Ngày ban hành16/02/2017
      Ngày hiệu lực02/04/2017
      Ngày công báo16/03/2017
      Số công báoTừ số 189 đến số 190
      Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

          • 16/02/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/03/2017

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/04/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực