Thông tư 01/2020/TT-BCT

Thông tư 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUC LÁ NGUYÊN LIỆU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định s 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định s 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tng 5 năm 2018 của Chính ph quy định chi tiết một s điu của Luật Quản ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xut nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020.

Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020

Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tn.

Điều 2. Đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 ca Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 69/2018/NĐ-CP">12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 3. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- T
òa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trư
ng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK
.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2020/TT-BCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 01/2020/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2020
Ngày hiệu lực 29/02/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 tháng trước
(21/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2020/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 01/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 01/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 01/2020/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 14/01/2020
Ngày hiệu lực 29/02/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 tháng trước
(21/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 01/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan

Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan

  • 14/01/2020

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/02/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực