Thông tư 01-TT/TKV

Thông tư 01-TT/TKV năm 1958 giải thích Nghị định 403-NĐ/LB về sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01-TT/TKV chế độ miễn bưu phí thư quân nhân thương binh giải thích Nghị định 403-NĐ/LB


BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-TT/TKV

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC GIẢI THÍCH NGHỊ ĐỊNH SỐ 403-NĐ/LB NGÀY 24-12-1957 VỀ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ MIỄN BƯU PHÍ THƯ QUÂN NHÂN VÀ THƯƠNG BINH.

Ngày 24-12-1957, Liên bộ Giao thông và Bưu điện, Quốc phòng, Thương binh và Tài chính, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, đã ban hành Nghị định số 403-NĐ/LB sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh.

Bộ Giao thông và Bưu điện ra thông tư này để các Cơ quan đoàn thể, xí nghiệp căn cứ giải thích cho nhân dân và cán bộ công nhân viên.

I. - TẠI SAO SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ MIỄN BƯU PHÍ THƯ QUÂN NHÂN VÀ THƯ THƯƠNG BINH

Chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh ban hành trong thời kỳ kháng chiến và đựơc tiếp tục áp dụng trong những năm sau hoà bình cho đến nay là xuất phát từ chính sách ưu đãi quân nhân, ưu đãi thương binh.

Chế độ miễn bưu phí thi hành đã đáp ứng được yêu cầu thông tin để trao đổi tình cảm của anh em, nhất là trong thời kỳ kháng chiến. Do đó chế độ miễn bưu phí đã có tác dụng tốt ảnh hưởng tốt.

Hoà bình lập lại số thư miễn bưu phí tăng lên quá nhanh và quá nhiều. Trong số thư Bưu điện nhận chuyển, phát thì 1/3 là thư có tem, còn 2/3 là thư miễn bưu phí.

Sự tăng lên có nhiều lý do: có người gửi bừa bãi (như gửi một lúc trên 10 bức thư miễn bưu phí, có người vừa gửi vừa nhận một tháng 80 thư miễn bưu phí, có người gửi cho những địa chỉ mà không có người nhận làm cho Bưu điện tốn công vô ích) thậm chí có người không phải là quân nhân hay thương binh gửi thư cho những người không phải là quân nhân hay thương binh cũng lạm dụng chế độ miễn bưu phí để gửi thư trốn cước. Hơn nữa, sau 3 năm hòa bình khôi phục kinh tế, và nông thôn thì cải cách ruộng đất đã xong, nói chung nhân dân mọi người đều có cơ sở sản xuất hoặc công việc làm ở cơ quan, xí nghiệp. Thân thuộc, bè bạn quân nhân và thương binh cũng vậy. Cho nên việc gửi thư cho bộ đội và thương binh cần phải theo thể lệ chung của Nhà nước, không thể sử dụng mãi chế độ miễn bưu phí cho bộ đội như trước nữa. Trong khi đó xí nghiệp Bưu điện thu không đủ chi, đã không làm tròn được nhiệm vụ hạch toán kinh tế, lấy thu để chi, tiến đến có lãi tích luỹ vốn cho Nhà nước mà hàng năm Nhà nước phải phụ cấp thêm cho Bưu điện hàng 500 triệu đồng. Đó là một điều bất hợp lý.

Nguyên nhân vi phạm vi miễn bưu phí quá rộng, lại thiếu sự lãnh đạo trong việc gửi thư của quân nhân và thương binh cho được hợp lý, có mức độ và thiếu sự kiểm tra chặt chẽ để ngăn ngừa sự lạm dụng.

Nếu cứ để tình trạng trên chẳng những lãng phí ngân sách Nhà nước, xí nghiệp Bưu điện khó thực hiện chế độ hạch toán kinh tế mà còn đối với quân nhân và thương binh nói chung cũng không phải là lợi ích thiết thực.

Dựa trên tinh thần chính sách ưu đãi quân nhân và thương binh và duy trì chính sách miễn bưu phí thư quân nhân, thư thương binh, căn cứ nhiệm vụ phục vụ và nhiệm vụ quản lý kinh doanh của xí nghiệp Bưu điện và xuất phát từ nhận định trên, Liên Bộ Giao thông và Bưu điện, Quốc phòng, Thương binh và Tài chính, sau khi được sự chuẩn y của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Nghị định số 403-NĐ/LB ngày 24-12-1957 sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh để một mặt ưu đãi thích đáng quân nhân và thương binh, một mặt khác giúp đỡ xí nghiệp quốc doanh Bưu điện làm tròn nhiệm vụ đồng thời tránh lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

II. NỘI DUNG CHẾ ĐỘ MIỄN BƯU PHÍ ĐƯỢC SỬA ĐỔI

Theo Nghị định số 403-NĐ/LB ngày 24-12-1957 và theo sự quy định cách thức thực hiện của 4 Bộ, chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thư thương binh sửa đổi như sau:

“Quân nhân tại ngũ, thương binh tại trại, thương binh công tác ở các cơ quan, công trường, xí nghiệp, trường học, thương binh về địa phương sản xuất tự túc mỗi người mỗi tháng được gửi 2 thư miễn bưu phí ”.

Thư miễn bưu phí không được nặng quá 20 gam. Nếu thư nặng quá 20 gam người gửi phải trả cước và dán tem theo thể lệ chung của Bưu điện.

Thư miễn bưu phí của quân nhân phải có dấu “Thư Binh sĩ” của quân đội đóng lên phong bì.

Dấu này do Bộ Quốc phòng cấp phát (mẫu thống nhất ) cho các cơ quan và đơn vị quân đội.

Thư miễn bưu phí của thương binh phải có dán tem “Thư Thương binh” Tem “Thư Thương binh” do Tổng cục Bưu điện phát hành và phân phối cho các Sở, Ty Bưu điện để cung cấp cho các Ty Thương binh (hoặc cho Ty Tài chính nếu ở tỉnh đó việc  phát phụ cấp thương tật do Ty Tài chính đảm nhiệm) và cung cấp cho các cơ quan, công trường, xí nghiệp, trường học có thương binh để các cơ quan ấy phát cho thương binh theo kỳ phát phụ cấp thương tật.

Việc sửa đổi chế độ miễn bưu phí như trên áp dung chung cho tất cả thư gửi đi cũng như là thư nhận của quân nhân và thương binh.

Chế độ miễn bưu phí sửa đổi như trên bắt đầu thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1958. Riêng đối với thư thương binh, trong khi Tổng cục Bưu điện chưa kịp phát hành loại tem “Thư Thương binh” thì vẫn gửi theo lối cũ (Uỷ ban Hành chính địa phương, cơ quan đóng dấu lên phong bì chứng thực) và vẫn được coi là hợp lệ cho đến khi Tổng cục Bưu điện phát hành xong loại tem “Thư Thương binh”.

Tất cả các văn bản đã ban hành về chế độ miễn bưu phí quân nhân và thư thương binh trái với Nghị định 403-NĐ/LB ngày 24-12-1957 đều bãi bỏ.

Việc miễn bưu phí thư quân nhân và thư thương binh quy định như trên là xuất phát từ chính sách ưu đãi thương binh, không nên coi đó là chế độ cung cấp mà cần nhận rõ ý nghĩa chính trị của chính sách ấy.

Chế độ miễn bưu phí được sửa đổi như vậy la hợp tình hợp lý, vì nó vừa thích hợp với yêu cầu cần thiết về thông tin và trao đổi tình cảm của quân nhân, thương binh vừa thấu triệt tinh thần tiết kiệm, giúp cho Bưu điện có điều kiện làm trọn nhiệm vụ phục vụ được tốt nhu cầu thông tin của nhân dân và quân đội, mặt khác làm tròn nhiệm vụ xí nghiệp hạch toán kinh tế của chế độ dân chủ nhân dân, đồng thời bảo đảm được ngân sách Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan, các đoàn thể và toàn thể nhân dân, công nhân và cán bộ ngành Giao thông và Bưu điện nhận rõ lợi ích chung, lý do và nội dung sửa đổi chế độ miễn bưu phí thư quân nhân và thương binh để tích cực thi hành và giúp trong việc tuyên truyền giải thích cho những người xung quanh mình hiểu rõ cùng nhau thi hành.

 

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-TT/TKV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01-TT/TKV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 01-TT/TKV chế độ miễn bưu phí thư quân nhân thương binh giải thích Nghị định 403-NĐ/LB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 01-TT/TKV chế độ miễn bưu phí thư quân nhân thương binh giải thích Nghị định 403-NĐ/LB
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu01-TT/TKV
     Cơ quan ban hànhBộ Giao thông và Bưu điện
     Người kýNguyễn Hữu Mai
     Ngày ban hành...
     Ngày hiệu lực...
     Ngày công báo...
     Số công báoSố 2
     Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 01-TT/TKV chế độ miễn bưu phí thư quân nhân thương binh giải thích Nghị định 403-NĐ/LB

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 01-TT/TKV chế độ miễn bưu phí thư quân nhân thương binh giải thích Nghị định 403-NĐ/LB