Thông tư 014-BYT/TT

Thông tư 014-BYT/TT năm 1961 quy định những nghề thuộc ngành dược phẩm và thủy tinh thuộc các xí nghiệp dược phẩm được nghỉ hàng năm 12 ngày có lương do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 014-BYT/TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NHỮNG NGHỀ THUỘC NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ THỦY TINH THUỘC CÁC XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM ĐƯỢC NGHỈ HÀNG NĂM 12 NGÀY CÓ LƯƠNG

 Kính gửi:

 - Xí nghiệp dược phẩm 1
 - Xí nghiệp dược phẩm 2

Căn cứ Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 028/TTg ngày 28/01/1959 quy định những ngày lễ chính thức, chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ phép về việc riêng.
Căn cứ Thông tư số 14/LĐTT ngày 09/6/1960 của Bộ Lao động hướng dẫn việc thi hành lệ nghỉ những ngày lễ chính thức, nghỉ hàng năm và nghỉ phép có việc riêng trong khu vực sản xuất.
Căn cứ tình hình tổ chức sản xuất và điều kiện lao động đặc biệt có hại đến sức khỏe của một số công việc của ngành dược phẩm và thủy tinh.
Sau khi trao đổi và được sự thỏa thuận của Bộ Lao động trong công văn số 1398-LĐ-BH ngày 31/7/1961.
Bộ quy định những nghề sau đây được nghỉ hàng năm 12 ngày lao động có lương.

NGÀNH DƯỢC PHẨM

- Công nhân trực tiếp điều chế Sulfate ferreux, formol, ammoniaque, benzoate.

- Công nhân điều chế sulfate Baryum (bộ phận phản ứng và tinh chế).

- Công nhân, nhân viên làm catgut (trong buồng kín có hơi độc).

- Công nhân đóng gói quinacrine.

NGÀNH THỦY TINH

- Công nhân nấu thủy tinh (thường xuyên trực tiếp với sức nóng từ 40 độ trở lên)

- Công nhân nghiền sang pha trộn nguyên liệu để nấu thủy tinh.

- Công nhân sàng và giã đất đắp nồi để nấu thủy tinh.

Cách tính ngày nghỉ hàng năm đối với những công nhân, nhân viên trên đây áp dụng theo như Thông tư số 14/LĐTT ngày 09/6/1960 của Bộ Lao động đã quy định.

Thông tư này bắt đầu thi hành cho những công nhân nhân viên làm việc trên nghỉ phép năm 1961 (đã làm việc liên tục năm 1960) và chỉ áp dụng cho các xí nghiệp dược phẩm 1, 2. Trường hợp năm 1961 nếu các công nhân nhân viên trên đã nghỉ 10 ngày thì được nghỉ thêm cho đủ 12 ngày (nếu trong năm 1960 đã làm việc trên 6 tháng).

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Bác sĩ Vũ Văn Cẩn

 

Thuộc tính văn bản 014-BYT/TT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 014-BYT/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/08/1961
Ngày hiệu lực 22/08/1961
Ngày công báo 20/09/1961
Số công báo Số 37
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 014-BYT/TT quy định nghề thuộc ngành dược phẩm thủy tinh thuộc xí nghiệp dược phẩm nghỉ hàng năm 12 ngày có lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 014-BYT/TT quy định nghề thuộc ngành dược phẩm thủy tinh thuộc xí nghiệp dược phẩm nghỉ hàng năm 12 ngày có lương
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 014-BYT/TT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Vũ Văn Cẩn
Ngày ban hành 07/08/1961
Ngày hiệu lực 22/08/1961
Ngày công báo 20/09/1961
Số công báo Số 37
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 07/08/1961

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/09/1961

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/08/1961

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực