Thông tư 017-KTCB

Thông tư 017-KTCB năm 1960 hướng dẫn thi hành thể lệ tạm thời giao nhận thiết kế và thi công xây dựng cơ bản do Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 017-KTCB hướng dẫn thể lệ tạm thời giao nhận thiết kế thi công xây dựng cơ bản


BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 017-KTCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH THỂ LỆ TẠM THỜI GIAO NHẬN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Thi hành Nghị định số 004 ngày 04-01-1960, và các Thông tư số 139 ngày 28-6-1960, số 274-TTg ngày 16-11-1960 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế và thể lệ tạm thời và hợp đồng giao nhận thiết kế và thi công xây dựng cơ bản, Bộ ban hành một số điều cụ thể để áp dụng vào các công trình xây dựng cơ bản trong các ngành giao thông, vận tải và bưu điện như sau:

Chương 1:

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG NGÀNH

Điều 1: - Đối với các công trình xây dựng trong nội bộ các ngành giữa A (Cục Kiến thiết cơ bản) và Thiết kế (Viện Thiết kế), giữa A và B (Công ty) trực thuộc B, hay trực thuộc Tổng cục đều áp dụng ký kết hợp đồng nguyên tắc. Nếu là công trình trong kế hoạch của Bộ mà giao cho địa phương thi công thì Bộ sẽ ký hợp đồng nguyên tắc với Uỷ ban hành chính khu hay tỉnh.

Điều 2:- Thời gian ký hợp đồng nguyên tắc: Về thi công theo thời hạn từng năm kế hoạch và thời hạn xây dựng toàn bộ một công trình. Về thiết kế thì có thể ký dài hạn hơn đảm bảo thiết kế đi trước, chuẩn bị cho công trình thi công năm sau.

Điều 3: - Thi hành hợp đồng nguyên tắc giữa A và thiết kế, giữa A và B ở các cấp, Cục, Viện, Khu, Ty Giao thông sẽ tiến  hành ký hợp đồng cụ thể:

- Nếu hợp đồng nguyên tắc ký ở cấp Tổng cục thì các cấp Cục, Viện trực thuộc Tổng cục sẽ ký hợp đồng cụ thể;

- Nếu hợp đồng nguyên tắc ký ở cấp Cục và Công ty trực thuộc Bộ thì Cục và Công ty lại cũng tiến hành ký hợp đồng cụ thể;

- Nếu hợp đồng nguyên tác ký kết ở Bộ, và Uỷ ban hành chính khu hay tỉnh thì Cục Kiến thiết cơ bản và Khu, Ty Giao thông tiến hành ký hợp đồng cụ thể.

Điều 4: - Nội dung hợp đồng cụ thể và thi công. Ngoài những điều đã ghi trong thông số 170-TTg ngày 3-8-1960 của Thủ tướng Chính phủ cần ghi rõ tên đơn vị thi công và đơn vị bên A.Trong khi ký hợp đồng cụ thể cần có hai đơn vị này tham dự.

Chương 2:

GIAO NHẬN THẦU VỚI CƠ QUAN BÊN NGOÀI

Điều 5: - Giao nhận thầu xây dựng cơ bản với cơ quan bên ngoài:

Hợp đồng nguyên tắc:

- Nếu là công trình do đơn vị B trực thuộc Tổng cục thi công thì Tổng cục ký nhận thầu; hay ngược lại là công trình của Tổng cục quản lý thì Tổng cục ký giao nhận thầu theo công văn uỷ quyền của Bộ trưởng số 4569 ngày 16-11-1960.

- Nếu là công trình do đơn vị B trực thuộc Bộ thì Bộ trưởng ký hoặc Bộ trưởng uỷ quyền cho ông Cục trưởng Cục kiến thiết cơ bản ký hợp đồng nguyên tắc giao, nhận.

Điều 6: - Hợp đồng cụ thể: Nếu là nhận thầu thì cơ quan A trong ngành sẽ tiến hành ký kết hợp đồng cụ thể với cơ quan thiết kế và cơ quan thi công trong ngành (coi như trường hợp giao nhận trong nội bộ).

Nếu là giao thầu thì cơ quan A ở Bộ, hay Tổng cục sẽ ký hợp đồng cụ thể.

Điều 7: - Thanh quyết toán: giao, nhận đều phải thanh toán theo khối lượng đã làm, tạo điều kiện thuận lợi cho quyết toán.Khi xong toàn bộ công trình phải tiến hành quyết toán ngay, chuẩn bị tốt để tiến hành nghiệm thu bàn giao. Nếu là nhận thầu thì A và B trong nội bộ tiến hành quyết toán trước, rồi bên A sẽ quyết toán với cơ quan giao thầu. Nếu là giao thầu thì cơ quan A sẽ tiến hành quyết toán với cơ quan nhận thầu.

Điều 8: - Nghiệm thu bàn giao:

- Nếu là nhận thầu thì khi xong toàn bộ công trình cơ quan A sẽ cùng với B (trong ngành) tổ chức tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình mời cơ quan giao thầu tham gia xác nhận chất lượng công trình và tiếp nhận công trình.

- Nếu là giao thầu thì cơ quan A (trong ngành) sẽ cùng với B tổ chức tiến hành nghiệm thu toàn bộ công trình và tiếp nhận công trình.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: - Thông tư này hướng dẫn thi hành các Thông tư số 274-TTg ngày 16-11-1960, số 139-TTg ngày 28-6-1960 của Thủ tướng Chính phủ. Khi thi hành phải áp dụng đầy đủ các Thông tư nói trên của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này.

Điều 10: - Thời gian thi hành kể từ ngày ban hành Thông tư này, bắt đầu áp dụng vào công trình thi công năm 1961.

 

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Hữu Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 017-KTCB

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu017-KTCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/1960
Ngày hiệu lực17/12/1960
Ngày công báo31/12/1960
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 017-KTCB hướng dẫn thể lệ tạm thời giao nhận thiết kế thi công xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 017-KTCB hướng dẫn thể lệ tạm thời giao nhận thiết kế thi công xây dựng cơ bản
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu017-KTCB
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông và Bưu điện
       Người kýNguyễn Hữu Mai
       Ngày ban hành17/12/1960
       Ngày hiệu lực17/12/1960
       Ngày công báo31/12/1960
       Số công báoSố 55
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 017-KTCB hướng dẫn thể lệ tạm thời giao nhận thiết kế thi công xây dựng cơ bản

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 017-KTCB hướng dẫn thể lệ tạm thời giao nhận thiết kế thi công xây dựng cơ bản

          • 17/12/1960

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/12/1960

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/12/1960

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực