Thông tư 02/2006/TT-NHNN

Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 02/2006/TT-NHNN NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VIỆC KÝ QUỸ TẠI NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Thực hiện quy định về điều kiện cấp giấy phép tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 19/2Ọ05/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (sau đây gọi là Nghị định 19) và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Thông tư này quy định việc các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc Làm theo Nghị định 19, thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp và ngân hàng).
2. Doanh nghiệp, ngân hàng và các bên có liên quan thạc hiện việc mở, sử dụng và tất toán tài khoản tiền ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm theo đúng qui định tại Thông tư này và các qui định của pháp luật có liên quan.

II. MỞ, SỬ DỤNG VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QŨY HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

3. Mờ tài khoản ký quỹ:

3 . l . Doanh nghiệp gửi ngân hàng hồ sơ xin mở tài khoản ký quỹ để hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm:

a. Giấy đề nghị mở tài khoản ký quỹ;

b. Các giấy tờ chứng minh việc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

c. Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

3.2. Ngân hàng hạch toán số tiền ký quỹ vào tài khoản “Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam - bảo đảm các khoản thanh toán khác'' và xác nhận số tiền doanh nghiệp ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm.

4. Sử dụng tài khoản ký quỹ:

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể rút tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của nghị định 19, thủ tục cụ thể như sau:

a. Có giấy đề nghị của doanh nghiệp cùng với văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động.

b. Riêng lãi của tài khoản, doanh nghiệp được rút mà không cần sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5 . Hạn mức tài khoản ký quỹ giới thiệu việc làm:

a. Doanh nghiệp phải ký quỹ số tiền theo mức quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghi định 19 và phải duy trì mức tiền ký quỹ này trong suốt quá trình hoạt động giới thiệu việc làm.

b. Trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho rút tiền ký quỹ theo quy định của Khoản 4, Mục II Thông tư này, thì trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày kề từ ngày rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo chơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết để có biện pháp xử lý.

6. Tất toán tài khoản:

Ngân hàng hoàn trà tiền ký quỹ cho doanh nghiệp và tất toán tài khoản ký quỹ khi doanh nghiệp có yêu cầu và kèm theo một trong các điều kiện sau:

a. Có văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

b. Có văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận việc doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động giới thiệu việc làm và đã giải quyết

xong các nghiã vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

c. Bị thu hồi giấy phép và có văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận đã giải quyết xong các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

7 . Trách nhiệm của ngân hàng và doanh nghiệp:

7.l. Trách nhiệm của ngân hàng:

a. Thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp mở, sử dụng và quản lý tài khoản ký quỹ đúng quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan;

b. Xác nhận việc ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp;

c. Trả lãi cho số dư tiền ký quỹ theo mức lãi suất thoả thuận giữa ngân làng và doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ.

7 .2 . Trách nhiệm của doanh nghiệp:

a. Nộp và duy trì đủ số tiền ký quỹ theo quy định tại Khoản 5, Mục II Thông tư này.

b. Thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan về mở, sử dụng và tất toán tài khoản ký quỹ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

9 . Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xem xét cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2006/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2006
Ngày hiệu lực09/05/2006
Ngày công báo24/04/2006
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu02/2006/TT-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Đồng Tiến
       Ngày ban hành12/04/2006
       Ngày hiệu lực09/05/2006
       Ngày công báo24/04/2006
       Số công báoTừ số 25 đến số 26
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2006/TT-NHNN hướng dẫn ký quỹ ngân hàng doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

             • 12/04/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/04/2006

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/05/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực