Thông tư 02/2007/TT-BCN

Thông tư 02/2007/TT-BCN bổ sung khoản 2 mục II Thông tư 05/2005/TT-BCN hướng dẫn Nghị định 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón do Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN đã được thay thế bởi Thông tư 29/2014/TT-BCT hướng dẫn cấp phép sản xuất phân bón vô cơ hữu cơ phân bón và được áp dụng kể từ ngày 27/11/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/TT-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG KHOẢN 2 MỤC II THÔNG TƯ SỐ 05/2005/TT-BCNNGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2003/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Bộ Công nghiệp bổ sung khoản 2 Mục II của Thông tư số 05/2005/TT-BCN ; ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh  phân bón như sau:

“- Phân supe phốt phát khác có bổ sung các yếu tố trung lượng:

+ Hàm lượng P2O5 hữu hiệu ≥ 8% ;

+ Tổng hàm lượng trung lượng ≥8%;

+ Độ ẩm £12% ".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
 


 
Đỗ Hữu Hào

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/TT-BCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2007/TT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2007
Ngày hiệu lực29/04/2007
Ngày công báo14/04/2007
Số công báoTừ số 268 đến số 269
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2014
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 02/2007/TT-BCN

Lược đồ Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu02/2007/TT-BCN
      Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
      Người kýĐỗ Hữu Hào
      Ngày ban hành22/03/2007
      Ngày hiệu lực29/04/2007
      Ngày công báo14/04/2007
      Số công báoTừ số 268 đến số 269
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2014
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2007/TT-BCN quản lý sản xuất kinh doanh phân bón bổ sung khoản 2 mục 2 05/2005/TT-BCN