Thông tư 02/2009/TT-BTP

Thông tư 02/2009/TT-BTP về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2009/TT-BTP chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/TT-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Được sự đồng ý, thống nhất của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tại Công văn số 1034/BNV-TL ngày 15 tháng 4 năm 2009 và Công văn số 5012/BTC-PC ngày 7 tháng 4 năm 2009;

Bộ Tư pháp quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự là người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Mức phụ cấp

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 của Thông tư này là 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 3. Thời gian hưởng

1. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp được tính kể từ ngày 01/01/2009.

2. Trường hợp được bổ nhiệm giám định viên tư pháp sau ngày 01/01/2009, thì được tính hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Nguồn kinh phí chi trả

1. Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ thì phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

2. Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính thì phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.

Điều 5. Cách chi trả

Cách chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/TT-BTP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2009/TT-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2009
Ngày hiệu lực01/11/2009
Ngày công báo29/09/2009
Số công báoTừ số 459 đến số 460
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/TT-BTP

Lược đồ Thông tư 02/2009/TT-BTP chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 02/2009/TT-BTP chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu02/2009/TT-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành17/09/2009
       Ngày hiệu lực01/11/2009
       Ngày công báo29/09/2009
       Số công báoTừ số 459 đến số 460
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 02/2009/TT-BTP chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2009/TT-BTP chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

           • 17/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực