Thông tư 02/2018/TT-BTNMT

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định về ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT đã được thay thế bởi Quyết định 246/QĐ-BTNMT 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 78/2017/TT-BTNMT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường,

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2018/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
Ngày công báo16/07/2018
Số công báoTừ số 781 đến số 782
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu02/2018/TT-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýVõ Tuấn Nhân
       Ngày ban hành29/06/2018
       Ngày hiệu lực01/07/2018
       Ngày công báo16/07/2018
       Số công báoTừ số 781 đến số 782
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2019
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT