Thông tư 002-NL-TT

Thông tư 02-NL-TT năm 1956 quy định sự liên hệ giữa Khu, Ty Nông lâm với các Quốc doanh Nông lâm nghiệp và các trại thí nghiệm trực thuộc Bộ do Bộ Nông lậm ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 02-NL-TT quy định liên hệ giữa Khu, Ty Nông lâm với Quốc doanh Nông lâm nghiệp trại thí nghiệm thuộc Bộ


BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 002-NL-TT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH SỰ LIÊN HỆ GIỮA KHU, TY NÔNG LÂM VỚI CÁC QUỐC DOANH NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ CÁC TRẠI THÍ NGHIỆM TRỰC THUỘC BỘ NÔNG LÂM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

 

Kính gửi: 

- Các ông Giám đốc;

 

- Sở Quốc doanh Nông nghiệp

 

- Sở Quốc doanh Lâm khẩn,

 

- Viện Khảo cứu Nông lâm,

 

- Vụ Ngư nghiệp,

 

- Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu và các tỉnh,

 

- Các ông Giám đốc các Khu Nông lâm và các ông Trưởng ty Nông lâm các tỉnh.

 

Thông tư này nhằm mục đích quy định sự liên hệ giữa các Khu ,Ty Nông lâm với các Quốc doanh, các trại thí nghiệm, đặt rõ cương vị, nhiệm vụ, lề lối làm việc giữa đôi bên để cho sự liên hệ được mật thiết có lợi cho việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chung là đảm bảo chương trình sản xuất nông lâm nghiệp và cải thiện kỷ thuật.

Sau đây là quy định nguyên tắc liên hệ:

1) Về phương diện lãnh đạo

Phần này thuộc về trách nhiệm của Bộ và các Uỷ ban khu, tỉnh đã quy định trong thông tư số 1-NL-TT ngày 11 tháng 1 năm 1956.

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban như đã quy định trong thông tư trên, Ủy ban Hành chính sẽ trực tiếp làm hoặc tuỳ từng việc uỷ nhiệm cho Khu, Ty Nông lâm hay có thể uỷ nhiệm cho những cơ quan khác thuộc quyền để giúp Uỷ ban giải quyết (thí dụ về phương diện tài chính lao động …)

2) Về phương diện kỹ thuật

Các Quốc doanh Nông lâm nghiệp là những tổ chức sản xuất nông nghiệp hoặc khai thác lâm thổ sản. Trong việc sản xuất, khai thác đó có vấn đề kỹ thuật. Các Khu, Ty Nông lâm có nhiệm  vụ giúp đỡ việc cải tiến kỹ thuật cho các Quốc doanh nói trên cũng như cho các hợp tác xã hay cơ sở sản xuất tư nhân… Việc giúp đỡ này có thể là hướng dẫn hoặc trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Các Khu, Ty có thể thường kỳ tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác của các Quốc doanh về phần kỷ thuật.

Các trại thí nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp là các cơ sở thí nghiệm về các phương pháp kỹ thuật nên quan hệ giữa các Khu, Ty Nông lâm và các trại thí nghiệm là thường xuyên trao đổi học tập, bồi bổ, kinh nghiệm lẫn cho nhau, Khu, Ty có thể thường kỳ tới dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác và kinh nghiệm kỹ thuật ở các trại.

Ty Nông lâm có nhiệm vụ trực tiếp liên hệ với các trại Quốc doanh nông nghiệp. Chi nhánh Quốc doanh lâm khẩn, trại thí nghiệm đặt trong tỉnh, trong báo cáo thường kỳ về Bộ và Khu, các Ty có thêm phần báo cáo về sự liên hệ, giúp đỡ các trại, chi nhánh.

3) Đối với các chủ trương kinh tế hoặc kỹ thuật đã quy định thành thể lệ hành chính:

- Các trại quốc doanh nông nghiệp, chi nhánh Quốc doanh Lâm khẩn, các trại thí nghiệm cũng như mọi tổ chức sản xuất khác (hợp tác xã tư nhân …) phải tuân theo các thể lệ do Chính phủ đã ban hành. Một vài ví dụ cụ thể:

- Các trại Quốc doanh Nông lâm nghiệp, trại thí nghiệm phải theo đúng thể lệ bảo vệ gia súc, bài trừ dịch tễ, bảo vệ sản xuất…

- Các chi nhánh Quốc doanh Lâm khẩn phải thi hành các luật lệ lâm nghiệp: xin phép khai thác, trả tiền bán khoán, áp dụng các công thức kỹ thuật và thể lệ khai thác đã quy định thành luật lệ bảo vệ rừng…

Nói chung các quốc doanh và trại thí nghiệm phải làm gương mẫu trong vấn đề cải tiến kỹ thuật cũng như thi hành nghiêm chỉnh các chủ trương kinh tế hoặc kỹ thuật đã quy định thành thể lệ hành chính cho nhân dân ở địa phương trực tiếp nhận thấy, mà làm theo. Để thực hiện việc này giữa Khu, Ty Nông lâm và quốc doanh hay các trại thí nghiệm phải có sự phối hợp công tác chặt chẽ và cụ thể.

Các Uỷ ban Hành chính có nhiệm vụ bảo đảm thi hành các luật lệ đó. Các Khu, Ty Nông lâm là cơ quan chuyên trách giúp Ủy ban và được Uỷ ban uỷ nhiệm thường xuyên về việc này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Thứ trưởng

 

 

 

 

Lê Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 002-NL-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu002-NL-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 02-NL-TT quy định liên hệ giữa Khu, Ty Nông lâm với Quốc doanh Nông lâm nghiệp trại thí nghiệm thuộc Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 02-NL-TT quy định liên hệ giữa Khu, Ty Nông lâm với Quốc doanh Nông lâm nghiệp trại thí nghiệm thuộc Bộ
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu002-NL-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông lâm
        Người kýLê Duy Trinh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 02-NL-TT quy định liên hệ giữa Khu, Ty Nông lâm với Quốc doanh Nông lâm nghiệp trại thí nghiệm thuộc Bộ

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 02-NL-TT quy định liên hệ giữa Khu, Ty Nông lâm với Quốc doanh Nông lâm nghiệp trại thí nghiệm thuộc Bộ