Thông tư 03/1997/TC-TCT

Thông tư 03/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT-1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 03/1997/TC-TCT tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89-TC/TCT">03/1997/TC-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 03 1997/TC/TCT NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHÔNG TƯ SỐ 89 TC/TCT NGÀY 9/11/1993 VỀ TÍNH GIẢM MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNGNGHIỆP KHI CÓ THIÊN TAI, ĐỊCH HỌA

Để thực hiện giảm miễnthuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho hộ nộp thuế được thuận lợi, kịp thờivụ, đáp ứng yêu cầu của Luật thuế SDĐNN và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993của Chính phủ khi có thiên tai, địch hoạ làm thiệt hại mùa màng; Bộ Tài chínhhướng dẫn sửa đổi, bổ sung cách tính miễn giảm thuế SDĐNN quy định tại điểm 2c,Mục V, Thông tư số 89 TC/TCT ngày 9/11/1993 như sau:

Tỷ lệ thiệt Sản lượng thu hoạch thựctế

hại của vụ của diện tích bị thiệt hại của

(hoặc năm) vụ (hoặc năm) của hộ nộp thuế

xétgiảm = 1 X 100%

miễn thuế Sản lượng tính theo năngsuất

của hộ tham khảo khi phân hạngđất tính

nộp thuế thuế của diện tích bịthiệt hại của

vụ (hoặc năm) củahộ nộp thuế

Căn cứ tỷ lệ thiệt hại được xác định theo công thức trên vàcăn cứ tỷ lệ giảm miễn thuế ứng với tỷ lệ thiệt hại quy định tại Điều 17, Nghịđịnh số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ để tính số thuế xét giảm miễn củahộ theo công thức sau:

Số thuế xét Thuếghi thu của Tỷ lệ giảm,miễn thuế

giảm, miễn diệntích bị thiệt ứng vớitỷ lệ thiệt

theo vụ (hoặc = hại theo vụ (hoặc X hại theo vụ (hoặcnăm)

năm) của hộ năm)của hộ nộp xét giảm,miễn thuế

nộp thuế thuếcủa hộ nộp thuế

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997. Mọiquy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Quá trình thực hiện Thôngtư này có khó khăn vướng mắc, đề nghị các ngành, các địa phương kịp thời phảnánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để hướng dẫn giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/1997/TC-TCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03/1997/TC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/1997
Ngày hiệu lực 01/01/1997
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/1997/TC-TCT

Lược đồ Thông tư 03/1997/TC-TCT tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 03/1997/TC-TCT tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03/1997/TC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành 21/01/1997
Ngày hiệu lực 01/01/1997
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 03/1997/TC-TCT tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT

Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/1997/TC-TCT tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch hoạ sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT

  • 21/01/1997

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/1997

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực