Thông tư 03/2000/TT-TCTK

Thông tư 03/2000/TT-TCTK sửa đổi Thông tư 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2000/TT-TCTK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/TT-TCTK

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 03/2000/TT-TCKT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Ngày 19 tháng 10 năm 1999, Tổng cục Thống kê đã ban hành Thông tư số 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê;

Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Tổng cục Thống kê sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK ngày 19 tháng 10 năm 1999 như sau:

1- Điểm a khoản 2 Mục I Thông tư 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK quy định "Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thống kê; công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt theo Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này"; nay sửa đổi, bổ sung như sau:

- Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thống kê; công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt theo Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ, Thông tư số 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK và quy định tại Thông tư này.

- Xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995.

2- Bỏ câu "vi phạm trong hoàn cảnh thiên tai, hoả hoạn" tại điểm d1 khoản 3 Mục I Thông tư 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK .

3- Điểm 3.2 khoản 3 Mục II Thông tư 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK quy định "Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi cố ý báo cáo sai số lượng, giá trị thực tế các hiện tượng kinh tế xã hội phát sinh"; nay được sửa lại như sau:

"Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo sai số lượng, giá trị thực tế các hiện tượng kinh tế xã hội phát sinh".

4- Khoản 4, Mục II Thông tư 93/1999/NĐ-CP">04/1999/TT-TCTK: Nộp báo cáo thống kê không kịp thời, đầy đủ:

- Điểm b.1 khoản 4.1 quy định "Báo cáo thống kê chậm từ 5 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo tháng, từ 10 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và từ 15 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo năm"; nay được sửa lại như sau:

"Báo cáo thống kê chậm từ 5 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo tháng, từ 10 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo năm".

- Điểm a.1 khoản 4.2 quy định "Báo cáo thống kê chậm từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến dưới 45 ngày đối với báo cáo năm; nay được sửa lại như sau:

"Báo cáo thống kê chậm từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, từ 20 ngày đến dưới 45 ngày đối với báo cáo năm".

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Văn Tiến

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2000/TT-TCTK

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03/2000/TT-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/08/2000
Ngày hiệu lực 12/09/2000
Ngày công báo 08/11/2000
Số công báo Số 41
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2000/TT-TCTK

Lược đồ Thông tư 03/2000/TT-TCTK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 03/2000/TT-TCTK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03/2000/TT-TCTK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thống kê
Người ký Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành 28/08/2000
Ngày hiệu lực 12/09/2000
Ngày công báo 08/11/2000
Số công báo Số 41
Lĩnh vực Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 03/2000/TT-TCTK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK

Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2000/TT-TCTK xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK

 • 28/08/2000

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/11/2000

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/09/2000

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực