Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH

Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH xây dựng thang lương bảng lương phụ cấp lương chuyển xếp lương và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2005/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 03/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ

Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP là các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

1. Công ty nhà nước:

- Tổng công ty nhà nước:

+ Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

+ Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con);

+ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Công ty nhà nước độc lập.

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.

II. MỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 4 mức: 0,5; 0,3; 0,2; 0,1 so với mức lương tối thiểu chung, được quy định như sau:

Mức

Hệ số

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/10/2004

1

0,5

145.000 đồng

2

0,3

87.000 đồng

3

0,2

58.000 đồng

4

0,1

29.000 đồng

1. Mức 1, hệ số 0,5, áp dụng đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty đặc biệt và tương đương, Tổng công ty và tương đương.

2. Mức 2, hệ số 0,3, áp dụng đối với:

- Thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng Ban kiểm soát) Tổng công ty đặc biệt và tương đương, Tổng công ty và tương đương;

- Thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị công ty hạng 1 trở xuống;

- Trạm trưởng, trại trưởng các trạm, trại, ứng dụng, thực nghiệm các giống, cây, con của các nông trường, lâm trường, công ty nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản;

- Trưởng ca, đội trưởng trong các công ty hạng I, hạng II;

- Tổ trưởng tổ sản xuất vật liệu nổ, trưởng kho vật liệu nổ của các công ty.

- Thủ kho tiền của các Ngân hàng thương mại;

3. Mức 3, hệ số 0,2, áp dụng đối với:

- Thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng Ban kiểm soát) công ty hạng I trở xuống;

- Trạm phó, trại phó các trạm, trại, ứng dụng, thực nghiệm các giống, cây, con của các nông trường; lâm trường, công ty nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản;

- Trưởng ca, đội trưởng trong các công ty hạng III; trưởng kíp, phó trưởng ca, đội phó trong các công ty hạng I, hạng II;

- Tổ trưởng tổ sản xuất trong các công ty khai thác mỏ, khai thác lâm sản, khai thác mù cao su, địa chất, khảo sát, đo đạc, trồng rừng, xây dựng cơ bản;

- Tổ phó tổ sản xuất vật liệu nổ; phó trưởng kho vật liệu nổ, nhân viên cung ứng, nhân viên áp tải và vận chuyển vật liệu nổ thành phẩm của các công ty;

- Thủ quỹ, kiểm ngân các chi nhánh Ngân hàng thương mại.

4. Mức 4, hệ số 0,1, áp dụng đối với:

- Tổ trưởng trong các công ty còn lại; trưởng kíp trong công ty hạng III;

- Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ;

- Thủ quỹ các công ty.

III. CÁCH TÍNH TRẢ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

1. Phụ cấp trách nhiệm được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của công ty và được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng;

Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 1 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 17/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công ty nhà nước phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2005/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2005/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2005
Ngày hiệu lực22/01/2005
Ngày công báo07/01/2005
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2005/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu03/2005/TT-BLĐTBXH
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
    Người kýNguyễn Thị Hằng
    Ngày ban hành05/01/2005
    Ngày hiệu lực22/01/2005
    Ngày công báo07/01/2005
    Số công báoTừ số 7 đến số 8
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2015
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP