Thông tư 03/2009/TT-BNV

Thông tư 03/2009/TT-BNV hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2009/TT-BNV tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận biển tên cơ quan UBND huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức HĐND


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 03/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TÊN GỌI VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN VÀ BIỂN TÊN CƠ QUAN UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG NƠI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện, quận phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Tên gọi Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Đối với các huyện, quận ở những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân thì không tổ chức Hội đồng nhân dân, nên trước đây tên gọi là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, nay thống nhất gọi là "Văn phòng Uỷ ban nhân dân". Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng này do Uỷ ban nhân dân huyện, quận quy định theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại Điều 1.

Điều 3. Biển tên Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

ở những nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân nêu trên, nay không còn tổ chức Hội đồng nhân dân, nên không còn biển tên cơ quan Hội đồng nhân dân.

Theo quy định tại Điều 1 Quy chế Văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 1 Mục I Thông tư số 05/2008/TT-BNV ngày 7 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thì phạm vi và đối tượng điều chỉnh biển tên cơ quan hành chính nhà nước bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Vì vậy, đối với Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường ở những nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân nêu trên, biển tên cơ quan thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2008/TT-BNV chỉ thể hiện là Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Điều 1 báo cáo về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2009/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo20/05/2009
Số công báoTừ số 259 đến số 260
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 03/2009/TT-BNV tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận biển tên cơ quan UBND huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức HĐND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 03/2009/TT-BNV tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận biển tên cơ quan UBND huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức HĐND
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu03/2009/TT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo20/05/2009
        Số công báoTừ số 259 đến số 260
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư 03/2009/TT-BNV tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận biển tên cơ quan UBND huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức HĐND

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2009/TT-BNV tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận biển tên cơ quan UBND huyện, quận, phường thí điểm không tổ chức HĐND

         • 29/04/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/04/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực