Thông tư 03-TC/ST

Thông tư 03-TC/ST năm 1959 về việc tạm thời miễn thuế cho người được các cơ quan hợp tác xã ủy nhiệm bán phốt phát do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
*****

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 03-TC/ST

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 1959

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TẠM THỜI MIỄN THUẾ CHO NGƯỜI ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN HỢP TÁC XÃ ỦY NHIỆM BÁN PHỐT PHÁT

Để cung cấp phân bón phục vụ cho kế hoạch sản xuất nông nghiệp Đông Xuân, các cơ quan hợp tác xã có chủ trương sử dụng các ủy nhiệm bán theo các điều kiện dưới đây:

- Người được ủy nhiệm là cán bộ xã, nông dân hay thương nhân được chính quyền và đoàn thể giới thiệu.

- Ủy nhiệm bán theo từng thời vụ 2, 3 tháng.

- Ủy nhiệm được hưởng thù lao tối thiểu 12.000đ, tối đa 48.000đ một tháng.

Để khuyến khích đẩy mạnh việc bán phân hóa học cho nông dân và để phục vụ cho kế hoạch sản xuất Đông Xuân, Bộ quy định tạm thời miễn thuế doanh nghiệp và lợi tức doanh nghiệp cho những người làm ủy nhiệm bán phốt phát của Hợp tác xã như đã nói ở trên.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Thuộc tính văn bản 03-TC/ST
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03-TC/ST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/1959
Ngày hiệu lực 21/01/1959
Ngày công báo 14/02/1959
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 03-TC/ST tạm thời miễn thuế người được cơ quan hợp tác xã ủy nhiệm bán phốt phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 03-TC/ST tạm thời miễn thuế người được cơ quan hợp tác xã ủy nhiệm bán phốt phát
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 03-TC/ST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 21/01/1959
Ngày hiệu lực 21/01/1959
Ngày công báo 14/02/1959
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 21/01/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/02/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 21/01/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực