Thông tư 04/1998/TT-BXD

Thông tư 04/1998/TT-BXD sửa đổi mục 2 phần I Thông tư 05/BXD-KTQH 1996 hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 04/1998/TT-BXD cấp phép xây dựng sửa đổi mục 2 phần I Thông tư cấp phép xây dựng 05/BXD-KTQH đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 25/12/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư 04/1998/TT-BXD cấp phép xây dựng sửa đổi mục 2 phần I Thông tư cấp phép xây dựng 05/BXD-KTQH


BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1998/TT-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 04/1998/TT-BXD NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC 2, PHẦN I THÔNG TƯ HUỚNG DẪN CẤP PHÉP XÂY DỰNG SỐ 05/BXD-KTQH NGÀY 18/9/1996 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâydựng;
Căn cứ các Nghị định số 91/CP ngày17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 12/CP ngày 18/02/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Nghị định 36/CP về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Nghị định 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp động xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 92/CP ngày23/8/1997 của Chính phủ ban hành "Một số điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng";
Thực hiện Kháng nghị số 212/KSVTTPL ngày 20/11/1998 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 như sau:

"Đối tượng cấp giấy phép xây dựng và phạm vị áp dụng: Tất cả các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, thay đổi chức năng hoặc mục đích sử dụng trong đô thị và tại khu đất ngoài đô thị đều phải xin giấy phép xây dựng".

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, những hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/1998/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/1998/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/1998
Ngày hiệu lực19/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2000
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/1998/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 04/1998/TT-BXD cấp phép xây dựng sửa đổi mục 2 phần I Thông tư cấp phép xây dựng 05/BXD-KTQH


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 04/1998/TT-BXD cấp phép xây dựng sửa đổi mục 2 phần I Thông tư cấp phép xây dựng 05/BXD-KTQH
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu04/1998/TT-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
      Ngày ban hành19/12/1998
      Ngày hiệu lực19/12/1998
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2000
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 04/1998/TT-BXD cấp phép xây dựng sửa đổi mục 2 phần I Thông tư cấp phép xây dựng 05/BXD-KTQH

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/1998/TT-BXD cấp phép xây dựng sửa đổi mục 2 phần I Thông tư cấp phép xây dựng 05/BXD-KTQH