Thông tư 04/2020/TT-BTC

Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư quản lý vốn vay chương trình tín dụng Hợp tác Nhật Bản


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 132/2008/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHUYÊN NGÀNH CỦA CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2008/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VAY CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN TÀI TRỢ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đi ngoại;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Thông tư s 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do JICA tài trợ, do các Dự án nêu trên đã kết thúc và các Hiệp định vay với JICA đã hết thời hạn giải ngân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- KBNN, Sở TC các t
nh, TP trc thuộc TW;
- N
HTMCP Ngoại thương VN;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN (
50b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2020/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2020/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2020/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư quản lý vốn vay chương trình tín dụng Hợp tác Nhật Bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư quản lý vốn vay chương trình tín dụng Hợp tác Nhật Bản
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu04/2020/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành06/01/2020
       Ngày hiệu lực20/02/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư quản lý vốn vay chương trình tín dụng Hợp tác Nhật Bản

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư quản lý vốn vay chương trình tín dụng Hợp tác Nhật Bản

           • 06/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực