Thông tư 05/2009/TT-BNV

Thông tư 05/2009/TT-BNV ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV mã số tiêu chuẩn ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động


BỘ NỘI VỤ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHỨC DANH VÀ MÃ SỐ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 937/LĐTBXH-TCCB ngày 27/3/2009;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, bao gồm:

1. Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động – Mã số ngạch 24.275

2. Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động – Mã số ngạch 24.276

3. Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – Mã số ngạch 24.277

Điều 2. Chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, Vụ CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2009/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực25/06/2009
Ngày công báo27/05/2009
Số công báoTừ số 269 đến số 270
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu05/2009/TT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành11/05/2009
        Ngày hiệu lực25/06/2009
        Ngày công báo27/05/2009
        Số công báoTừ số 269 đến số 270
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2009/TT-BNV chức danh mã số ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động