Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều bin pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 m 2017 của Chính phủ quy định chc năng, nhim vụ, quyền hn và cơ cu t chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch bàn hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Quyết định số 1277/1999/QĐ-BVHTT ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc tổ chức Festival chủ đề phòng, chống sốt rét;

2. Quyết định số 65/1999/QĐ-BVHTT ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh;

3. Quyết định số 23/2001/QĐ-BVHTT ngày 18/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc ban hành Quy chế dạy khiêu vũ;

4. Quyết định số 07/2003/QĐ-BVHTT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc ban hành Quy chế dạy âm nhạc;

5. Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật;

7. Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú;

8. Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

9. Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/TT-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2017/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo14/01/2018
Số công báoTừ số 39 đến số 40
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2017/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa

          • 22/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/01/2018

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực