Thông tư 05-BYT/TT

Thông tư 05-BYT/TT năm 1993 hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT) do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 05-BYT/TT hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT) đã được thay thế bởi Thông tư 13/1999/TT-BYT thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền và được áp dụng kể từ ngày 21/07/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư 05-BYT/TT hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT)


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-BYT/TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1993

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 05-BYT/TT NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC XÉT CẤP GIẤY CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (D.H.C.T)

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã và đang chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường có nhiều thành phần tham gia và phát triển đa dạng. Trong lĩnh vực kinh doanh thuốc y học cổ truyền (YHCT) cũng đã có sự phát triển rộng rãi, đáp ứng một phần nhu cầu về thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi cơ chế một số người đã lợi dụng cơ chế thị trường để kinh doanh thu lợi nhuận trong lĩnh vực y học cổ truyền, mặc dù họ không có kiến thức gì về YHCT. Để đảm bảo sức khoẻ nhân dân và để quản lý chặt chẽ việc bào chế sản xuất, buôn bán thốc YHCT, Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xét duyệt công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT) cho những người xin hành nghề bào chế, sản xuất, buôn bán thuốc YHCT như sau;

I. XÁC ĐỊNH CHỨC DANH NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ DHCT:

Chức danh những người hướng dẫn trong thông tư này được hiểu như sau:

1. Lương dược: Là những người có hiểu biết sâu về lý luận DHCT cũng như kỹ thuật thực hành trong lĩnh vực chế biến và bào chế, sản xuất và dùng thuốc YHCT.

2. Người chuyên môn bán thuốc sống: Là những người có hiểu biết về dược liệu dùng trong YHCT.

3. Người chuyên buôn bán và bào chế thuốc chín: Là những người am hiểu tính năng, tác dụng và kỹ thuật bào chế thuốc chín của YHCT.

4. Người chuyên buôn bán và bào chế cao đơn hoàn tán (CĐHT) là những người am hiểu tính năng, tác dụng và kỹ thuật bào chế các dạng CĐHT theo phương pháp YHCT.

5. Người chuyên bào chế sản xuất và bán thuốc gia truyền là những người am hiểu kỹ thuật bào chế, phương pháp chẩn đoán và sử dụng thành thạo bài thuốc gia truyền đó. Những người bào chế sản xuất và bán các phương thức theo kinh nghiệm của bản thân mình hoặc được ghi trong các tài liệu, sách báo lưu hành đều không thuộc phạm vi thuốc gia truyền.

Những người chuyên sưu tầm dược liệu, buôn bán lá tươi sống (lá xông, lá gội ..) không thuộc phạm vi các chức danh trong thông tư này.

II. TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA CÁC CHỨC DANH TRÊN:

1. Hội đồng xét công nhận gồm các thành viên sau:

- Lãnh đạo Sở y tế phụ trách công tác YHCT: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội YHCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (là cán bộ chuyên môn YHCT): Phó chủ tịch Hội đồng.

- Chuyên viên YHCT Sở y tế uỷ viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng.

- Giám đốc bệnh viện tỉnh, thành phố hoặc trưởng khoa YHDT tỉnh, thành phố (đối với tỉnh chưa có viện Y học dân tộc): Uỷ viên Hội đồng.

- 2-3 lương y có trình độ chuyên môn và có uy tín trong giới lương y (trong hoặc ngoài biên chế): Uỷ viên Hội đồng

- Chuyên viên dược đã học về DHCT thuốc phòng quản lý dược Sở y tế: Uỷ viên Hội đồng.

- Trưởng khoa dược bệnh viện YHDT tỉnh hoặc dược sĩ đại học đã học dược học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa Tây y (nếu tỉnh chưa có bệnh viện YHDT): Uỷ viên Hội đồng.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a. Hướng dẫn cho người xin hành nghề bào chế, sản xuất buôn bán thuốc YHCT làm thủ tục hồ sơ.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin xét duyệt trình độ chuyên môn.

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng chỉ chuyên môn DHCT (nếu có).

- Bản kê khai quá trình hoạt động chuyên môn DHCT.

- Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương (bổ túc văn hoá) đối với những người sinh sau 1/1/1955.

Hồ sơ phải có ý kiến của cấp quản lý y tế quận, huyện, thị xã và Hội YHCT, xác nhận của UBND quận, huyện, thị xã nơi đương sự cư trú. Các văn bằng và chứng chỉ nếu là bản sao phải có xác nhận của công chứng Nhà nước.

b. Căn cứ vào các tiêu chuẩn ghi trong Điều lệ khám bệnh và chữa bệnh bằng YHCT và Điều lệ về thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng để xét công nhận trình độ chuyên môn DHCT cho những người có đầy đủ thủ tục hồ sơ như đã quy định.

c. Làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn DHCT cho những người mà Hội đồng xét thấy có đủ tiêu chuẩn.

Trường hợp chưa đủ cơ sở để công nhận trình độ chuyên môn cho đương sự thì tổ chức sát hạch trình độ chuyên môn cho đương sự nếu đương sự yêu cầu.

d. Tổ chức kiểm tra xác minh hồ sơ khi cần thiết, lưu trữ hồ sơ biên bản xét duyệt công nhận trình độ chuyên môn DHCT của Hội đồng.

III. TỔ CHỨC SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DHCT:

1. Hội đồng sát hạch trình độ chuyên môn DHCT gồm các thành phần sau;

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch tỉnh, thành hội y học cổ truyền là cán bộ chuyên môn YHCT, Chủ tịch Hội đồng

- Chủ nhiệm bộ môn YHDT trường trung học y tế tỉnh, thành phố hoặc Giám đốc bệnh viện THDT (nếu tỉnh không có trường trung học y tế) là Phó chủ tịch Hội đồng.

- Chuyên viên YHCT Sở: Thư ký Hội đồng.

- 2-3 dược sĩ đại học đã học DHCT thuộc phòng quản lý dược, Sở y tế, Khoa dược bệnh viện YHDT, Bộ môn YHCT trường trung học Y tế tỉnh, thành phố: Uỷ viên Hội đồng.

- 2-3 lương y có trình độ chuyên môn và có uy tín trong giới lương y (trong hoặc ngoài biên chế): Uỷ viên Hội đồng.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

- Thông qua đề sát hạch, đáp án và biểu điểm do thư ký Hội đồng trình.

- Tổ chức sát hạch, chấm bài theo quy chế hiện hành.

- Thông báo kết quả sát hạch cho đương sự.

- Báo cáo kết quả sát hạch với Sở Y tế và đề nghị Giám đốc Sở cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn cho những người đạt yêu cầu sát hạch.

- Lưu trữ hồ sơ, bài thi và biên bản chấm thi của Hội đồng.

3. Nội dung sát hạch:

a. Đối với lương dược: Kiểm tra toàn diện lý luận về dược học cổ truyền.

b. Đối với những người buôn bán dược liệu khô (thuốc sống) kiểm tra nhận dạng, phân loại phẩm chất và bảo quản dược liệu (kỹ thuật xông, sẩy sinh ..)

c. Đối với những người buôn bán và bào chế CĐHT kiểm tra về:

- Công năng, chủ trị và bảo quản CĐHT.

- Kỹ thuật bào chế và quy trình quy phạm sản xuất các dạng CĐHT.

d. Đối với người bào chế sản xuất thuốc gia truyền, kiểm tra:

- Kỹ thuật bào chế, quy trình, quy phạm bào chế và cách sử dụng môn thuốc gia truyền đó.

Tài liệu làm căn cứ ra đề thi: Giáo trình giảng dạy của trường trung học y học cổ truyền dân tộc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Phần dược vật cổ truyền).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhận được thông tư này Sở y tế thông báo cho tất cả những người sản xuất buôn bán thuốc YHCT làm thủ tục hồ sơ xin đăng ký lại theo đúng hướng dẫn trong thông tư này.

- Đối với những người sản xuất, buôn bán thuốc YHCT từ năm 1985 trở về trước đã được Sở y tế cấp giấy phép hành nghề nếu Hội đồng xét duyệt thấy không có gì trái với thông tư này thì đề nghị Sở y tế thu hồi giấy hành nghề cũ và cấp đổi giấy công nhận trình độ chuyên môn cho đương sự để đương sự tiếp tục làm thủ tục xin cấp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới theo quy định tại Nghị định 66/HĐBT ngày 2/3/92. Đối với những người Hội đồng xét duyệt thấy không đủ trình độ chuyên môn thì đề nghị Sở y tế thu hồi giấy phép hành nghề cũ và tổ chức thi kiểm tra lại trình độ chuyên môn nếu đương sự yêu cầu. Những người hành nghề buôn bán, bào chế sản xuất thuốc YHCT chưa được cấp giấy phép hành nghề từ năm 1985 trở lại đây đều phải qua thi sát hạch lại trình độ chuyên môn.

Chỉ những người đã có giấy chứng nhận trình độ chuyên môn theo thông tư này và các dược sĩ có bằng chuyên khoa dược liệu hoặc chứng chỉ học Đông dược tại các trường y học dân tộc và Viện YHCT mới được tiến hành các thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh bào chế sản xuất, buôn bán thuốc YHCT theo quy định tại Nghị định 66/HĐBT ngày 2/3/92.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả những quy định trước đây trái với quy định trong thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gì đề nghị Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Y học dân tộc) để Bộ nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

 

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở y tế,

Thông qua các ông Chủ tịch UBND quận,

huyện, thị xã, thành phố và ông Trưởng phòng

hoặc Giám đốc Trung tâm y tế quận,

huyện, thị xã, thành phố.

Họ tên: Tuổi:

Bí danh (hoặc tên hiệu): Nam, nữ:

Sinh quán:

Trú quán:

Địa chỉ hành nghề:

Nơi công tác (nếu là cán bộ công nhân viên)

Đã làm nghề chuyên môn từ năm...... đến năm......

Tại..............

Chuyên môn gì:.........

Giấy phép hành nghề cũ:.... Số:... ngày... tháng... năm...

do Sở y tế...... cấp.

Nay làm đơn này đề nghị Sở y tế xét và cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn Dược học cổ truyền (ghi cụ thể: lương dược, người chuyên môn bán thuốc sống v.v... )

Tôi xin cam đoan làm đúng với khả năng và phạm vi chuyên môn đã được Sở y tế duyệt.

Ngày tháng năm 19
Người làm đơn

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sơ yếu lý lịch

- Giấy chứng nhận sức khoẻ

- Giấy chứng nhận hành nghề cũ,

bằng cấp (nếu có)

- Bản kê khai tình hình

hoạt động chuyên môn.

Nhận xét của UBND
Quận, huyện, thị xã, thành phố

Nhận xét của
phòng hoặc Trung tâm y tế
quận, huyện, thị xã, T. phố

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Tuổi: Nam, nữ:

Nguyên quán và trú quán:

Địa chỉ hiện nay:

Nghề nghiệp trước khi vào nghề dược học cổ truyền:

Nghề nghiệp hiện tại (chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp hay có nghề phụ thì nói thêm).....

Tôn giáo:......

Dân tộc:........

Ngày và nơi vào Hội YHCT:.......

Trình độ văn hoá:........

Trình độ ngoại ngữ:..... (kể cả tiếng dân tộc ít người, chữ nôm)

Trình độ chuyên môn dược học cổ truyền: (có qua lớp đào tạo nào không, thời gian học)......

Tình hình gia đình:

- Họ và tên bố:...... Tuổi:......

Địa chỉ và nghề nghiệp của bố:......

- Họ và tên mẹ:....... Tuổi:.......

Địa chỉ và nghề nghiệp của mẹ:........

- Họ và tên vợ (hoặc chồng):....... Tuổi:......

Địa chỉ và nghề nghiệp của vợ (hoặc chồng):......

- Họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp của các con......

Bản thân:

Đã tham gia những công tác gì? Thời gian nào đến thời gian nào? Nơi hành nghề buôn bán hoặc sản xuất thuốc YHCT: cá thể, tổ chấn trị, hợp tác xã đông y đông dược hay bệnh viện, cơ quan, trạm y tế, v.v... từ năm nào.... đến năm nào....?

- Khen thưởng:...

- Kỷ luật:....

Tôi cam đoan lời khai lý lịch trên đây là đúng sự thật.

Ngày tháng năm 19
Người khai ký tên

Chứng nhận của

UBND xã, phường nơi cư trú

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

I. Hành nghề từ năm nào? Tại đâu và ở đâu lâu nhất? Đã học lớp Đông dược ở đâu? Thời gian học bao lâu? Có giấy chứng nhận do cấp nào cấp? (Sao giấy chứng nhận đó gửi kèm theo).

- Nếu có tham gia giảng dạy dược học cổ truyền thì ghi rõ giảng môn gì, ở đâu thời gian nào?

- Sở trường về dược học cổ truyền: thuốc sống, thuốc chín, sản xuất CĐHT hay gia truyền...

II. Nội dung hành nghề dược học cổ truyền:

- Buôn bán thuốc sống

- Buôn bán, bào chế thuốc chín

- Buôn bán và bào chế cao đơn hoàn tán

- Bào chế sản xuất và bán thuốc gia truyền.

III. Cơ sở kinh doanh phục vụ:

- Số người cùng tham gia hành nghề

- Cơ sở nhà dành riêng để buôn bán, bào chế, sản xuất thuốc y học cổ truyền.

- Vốn kinh doanh .

IV. Kết quả phục vụ:

- Số dược liệu sử dụng trong năm(kg)

+Thuốc thang (bao nhiêu thang)

+ Thuốc bột (kg) thuốc hoàn (kg) dạng thuốc nước(lít)

.......

V. Các hoạt đông khác:

VI. Nguyện vọng và đề nghị:

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng.

Ngày tháng năm 19
Người khai

Xác nhận của UBND quận,

huyện, thị xã, thành phố,

Trung tâm Y tế và Hội YHCT.

Mẫu 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Ngày .. .. tháng .. .. năm 19 ..

Hội đồng kiểm tra sát hạch trình độ chuyên môn dược học cổ truyền Sở Y tế...... đã tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ chuyên môn dược học cổ truyền cho những người xin cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền.

Hội đồng kiểm tra sát hạch gồm có:

1.

2.

3.

v.v...

Nội dung kiểm tra sát hạch gồm 2 phần:

- Phần lý thuyết (thi vấn đáp hay thi viết)

Phần thực hành:

Việc kiểm tra sát hạch đã được tổ chức theo đúng quy chế của Nhà nước.

Kết quả kiểm tra sát hạch (có phụ lục kèm theo).

Hội đồng kiểm tra sát hạch trình độ chuyên môn dược học cổ truyền công nhận những người có trong danh sách dưới đây đạt yêu cầu kiểm tra. Đề nghị ông Giám đốc Sở Y tế ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.

Ngày tháng năm 19 ..
TM. Hội đồng kiểm tra sát hạch
Chủ tịch Hội đồng

Nơi nhận:
- Sở Y tế
- Bộ Y tế (Vụ YHDT)
- Lưu.

Mẫu 5

UBND TỈNH

SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Ngày.... tháng.... năm 19....

Hội đồng Y học cổ truyền Sở Y tế....

đã họp xét duyệt trình độ chuyên môn dược học cổ truyền cho các đương sự xin xét công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền.

Hội đồng gồm:

1.

2.

3.

v.v ..

Sau khi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của các ông, bà xin phép công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền, Hội đồng thống nhất công nhận những người có trong danh sách dưới đây đủ trình độ chuyên môn về dược học cổ truyền. Đề nghị ông Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền cho các đương sự.

1.

2.

3.

v.v....

Ngày... tháng... năm 19...
Chủ tịch hội đồng

Nơi nhận:

- Sở Y tế
- Bộ Y tế (Vụ YHDT)
- Đương sự
- Lưu.
Mặt trước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giám đốc Sở Y tế .. ..

Ảnh

Căn cứ quyết định công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền số: .. ngày .. của Sở Y tế.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

cho: .. ..

Sinh ngày .. tháng .. năm 19 ..

Nơi sinh: .. ..

Trú quán .. .. ..

Đủ trình độ chuyên môn dược học cổ truyền

về .. .. ..

Ngày... tháng... năm 19...
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Vào sổ số:

Ngày....

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05-BYT/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05-BYT/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/1993
Ngày hiệu lực15/05/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05-BYT/TT

Lược đồ Thông tư 05-BYT/TT hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 05-BYT/TT hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT)
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu05-BYT/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Văn Truyền
        Ngày ban hành15/05/1993
        Ngày hiệu lực15/05/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 05-BYT/TT hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT)

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 05-BYT/TT hướng dẫn tổ chức xét cấp giấy công nhận trình độ chuyên môn dược học cổ truyền (DHCT)