Thông tư 05-TC/CN/XD

Thông tư 05-TC/CN/XD-1974 hướng dẫn việc hạch toán chi phí trong việc sử dụng nguồn điện đi-ê-den phục vụ sản xuất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 05-TC/CN/XD

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 1974 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC HẠCH TOÁN CHI PHÍ TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN ĐI-Ê-DEN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Thi hành quyết định số 90-TTg ngày 18-8-1969 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sử dụng điện đi-ê-den vào sản xuất, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nguyên tắc về việc hạch toán chi phí và giải quyết về mặt tài chính, trường hợp xí nghiệp sử dụng nguồn điện đi-ê-den vào sản xuất như sau:

1. Đối với các xí nghiệp quốc doanh (kể cả công tư hợp doanh) trung ương hay địa phương đang dùng điện lưới, nay phải chuyển sang sử dụng toàn bộ hay một phần bằng máy phát điện đi-ê-den độc lập thì được hạch toán vào giá thành sản phẩm theo giá điện trong lưới hiện hành ở địa phương.

2. Phần chênh lệch giữa giá điện lưới với giá điện đi-ê-den được hạch toán ra ngoài giá thành và phải kê khai hàng tháng (thực chi đi-ê-den – giá điện lưới) để trừ vào lãi nộp ngân sách (nếu xí nghiệp có lãi) hoặc được ngân sách cấp bù lỗ thêm (nếu là xí nghiệp lỗ).

3. Những xí nghiệp quốc doanh từ trước tới nay vẫn dùng điện đi-ê-den, những trạm điện đi-ê-den của ngành điện lực phát điện hòa vào lưới điện chung không được bù chênh lệch theo quyết định này.

4. Các xí nghiệp phải sử dụng đi-ê-den bằng máy phát điện độc lập và các trạm đi-ê-den thuộc ngành điện lực cần hết sức chú ý tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí… để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đào Thiện Thi

 

Thuộc tính văn bản 05-TC/CN/XD
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05-TC/CN/XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/1974
Ngày hiệu lực 09/04/1974
Ngày công báo 30/03/1974
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 05-TC/CN/XD hướng dẫn hạch toán chi phí sử dụng nguồn điện đi-ê-den phục vụ sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 05-TC/CN/XD hướng dẫn hạch toán chi phí sử dụng nguồn điện đi-ê-den phục vụ sản xuất
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 05-TC/CN/XD
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đào Thiện Thi
Ngày ban hành 25/03/1974
Ngày hiệu lực 09/04/1974
Ngày công báo 30/03/1974
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 25/03/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/03/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/04/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực