Thông tư 06/2000/TT-BTS

Thông tư 06/2000/TT-BTS sửa đổi Thông tư 04/2000/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Quyết định 103/2000/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2000/TT-BTS chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS


BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2000/TT-BTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 06/2000/TT-BTS NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 103/2000/QĐ-TTg">04/2000/TT-BTS NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2000 CỦA BỘ THUỶ SẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2000/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN GIỐNG THUỶ SẢN

Thực hiện Quyết định số 103/2000/ QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản đã có Thông tư số 103/2000/QĐ-TTg">04/2000/TT-BTS ngày 03 tháng 11 năm 2000 hướng dẫn thực hiện quyết định.

Tại mục 3, phần II của Thông tư quy định: "Các dự án có tổng mức vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng phải lập dự án đầu tư phát triển giống thuỷ sản và có thoả thuận về chuyên ngành của Bộ Thuỷ sản để Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định và ra quyết định".

Nay sửa đổi như sau:

"Các dự án đầu tư phát triển giống thuỷ sản có mức vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ 1 đến 300 tỷ đồng, chủ đầu tư lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành có dự án) phê duyệt".

 

Nguyễn Việt Thắng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2000/TT-BTS

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 06/2000/TT-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2000
Ngày hiệu lực 11/01/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2000/TT-BTS

Lược đồ Thông tư 06/2000/TT-BTS chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 06/2000/TT-BTS chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 06/2000/TT-BTS
Cơ quan ban hành Bộ Thuỷ sản
Người ký Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành 27/12/2000
Ngày hiệu lực 11/01/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 06/2000/TT-BTS chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS

Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2000/TT-BTS chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS

  • 27/12/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/01/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực