Thông tư 06/2009/TT-BTC

Thông tư 06/2009/TT-BTC bổ sung Thông tư 27/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 06/2009/TT-BTC chế độ quản lý tài chính cơ quan Việt Nam ở nước ngoà bổ sung 27/2008/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 222/2010/TT-BTC chế độ quản lý tài chính, tài sản Cơ quan Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2009/TT-BTC chế độ quản lý tài chính cơ quan Việt Nam ở nước ngoà bổ sung 27/2008/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2008/TT-BTC NGÀY 01/04/2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 6/8/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

1. Bổ sung vào phần cuối Khoản 1 Mục V của Thông tư số 27/2008/TT-BTC như sau:

a. Các chế độ quy định tại điểm 1.2.1 Tiết 1.2 Khoản 1 Mục III về phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm và nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước ngày 01/01/2006 thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006.

- Đối với trường hợp Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

b. Các chế độ quy định tại điểm 1.2.2 Tiết 1.2 Khoản 1 Mục III về phụ cấp kiêm nhiệm công tác thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức có quyết định kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định khác tại Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, hoặc các cơ quan phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW, VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- KBNN, TCT, TCHQ;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2009
Ngày hiệu lực16/03/2009
Ngày công báo30/01/2009
Số công báoTừ số 99 đến số 100
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 06/2009/TT-BTC chế độ quản lý tài chính cơ quan Việt Nam ở nước ngoà bổ sung 27/2008/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 06/2009/TT-BTC chế độ quản lý tài chính cơ quan Việt Nam ở nước ngoà bổ sung 27/2008/TT-BTC
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu06/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành14/01/2009
       Ngày hiệu lực16/03/2009
       Ngày công báo30/01/2009
       Số công báoTừ số 99 đến số 100
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 06/2009/TT-BTC chế độ quản lý tài chính cơ quan Việt Nam ở nước ngoà bổ sung 27/2008/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2009/TT-BTC chế độ quản lý tài chính cơ quan Việt Nam ở nước ngoà bổ sung 27/2008/TT-BTC