Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm đã được thay thế bởi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/02009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 / 3/ 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” sau:

Giống gà nhiều cựa Phú Thọ

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú Y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Công thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2012
Ngày hiệu lực17/03/2012
Ngày công báo03/02/2012
Số công báoTừ số 149 đến số 150
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2020
Cập nhật11 tháng trước
(05/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu06/2012/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành01/02/2012
        Ngày hiệu lực17/03/2012
        Ngày công báo03/02/2012
        Số công báoTừ số 149 đến số 150
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2020
        Cập nhật11 tháng trước
        (05/03/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm