Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam bao gồm: 10 giống lúa, 03 giống ngô (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, các nhân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06 /2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa lai ba dòng Cương ưu 725

1006-10-10-00

Tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc

2

Giống lúa lai ba dòng Hoa ưu số 2

1006-10-10-00

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

3

Giống lúa lai hai dòng LC 212

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

4

Giống lúa lai hai dòng LC 270

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

5

Giống lúa lai ba dòng Thịnh dụ 11

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

6

Giống lúa lai ba dòng Pioneer brand 27P31

1006-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

7

Giống lúa lai ba dòng CNR02

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

8

Giống lúa lai ba dòng Xuyên hương 178 (XH 178)

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

9

Giống lúa thuần VS1

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

10

Giống lúa thuần Nam Định 5

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

11

Giống ngô lai Thịnh ngô số 10

1005-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

12

Giống ngô lai CP 555

1005-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

13

Giống ngô lai B265

1005-10-10-00

Các tỉnh trong cả nước

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2013/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu06/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực08/03/2013
Ngày công báo09/02/2013
Số công báoTừ số 93 đến số 94
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2013/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu06/2013/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành22/01/2013
        Ngày hiệu lực08/03/2013
        Ngày công báo09/02/2013
        Số công báoTừ số 93 đến số 94
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất

            • 22/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực