Thông tư 07/2006/TT-BYT

Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện xếp hạng


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2006/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC XẾP HẠNG

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Sau khi có sự thoả thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 844/BNV-TL ngày 04/4/2006 về việc phụ cấp chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế quản lý quy định tại điểm 3.2.4 khoản 3 mục I Thông tư liên tịch số 11/2005/TT-LT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

Thông tư này quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế sau:

a) Các viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai;

b) Các trung tâm y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế quản lý, chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng.

c) Những đơn vị khác không xếp hạng theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

2. Việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế quy định tại khoản 1 của mục này phải tuân thủ các quy định của Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và Mục II của Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các Viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai: áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số phụ cấp chức vụ

1

Viện trưởng

0,9

2

Phó viện trưởng

0,7

2. Các trung tâm y tế tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế quản lý, chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn xếp hạng được áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với đơn vị sự nghiệp y tế hạng IV quy định tại khoản D mục II Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, cụ thể như sau:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số phụ cấp chức vụ

1

Giám đốc

0,60

2

Phó Giám đốc

0,40

3

Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương

0,30

4

Phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và tương đương

0,20

 

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế quy định tại Thông tư này được tính hưởng từ ngày 01/10/2004.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu và giải quyết./. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Trần Chí Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2006/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2006
Ngày hiệu lực05/07/2006
Ngày công báo20/06/2006
Số công báoTừ số 22 đến số 23
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện xếp hạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện xếp hạng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu07/2006/TT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Chí Liêm
        Ngày ban hành05/06/2006
        Ngày hiệu lực05/07/2006
        Ngày công báo20/06/2006
        Số công báoTừ số 22 đến số 23
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện xếp hạng

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2006/TT-BYT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện xếp hạng

         • 05/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/06/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực