Thông tư 07/2013/TT-BTTTT

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 07/2013/TT-BTTTT thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI ĐIỂM TÍCH HỢP CHỨC NĂNG THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT ĐỐI VỚI MÁY THU HÌNH SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình mặt đẩt đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thời điểm cụ thể tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất

1. Các chủng loại máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các công nghệ màn hình tiếp theo được sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT theo thời điểm cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01/04/2014 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 inch;

b) Từ ngày 01/04/2015 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống.

2. Không quy định bắt buộc tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình CRT sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2013.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
-
Các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu máy thu hình;
-
Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG;
- Lưu: VT, CTS (180).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2013/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2013/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Ngày công báo05/04/2013
Số công báoTừ số 183 đến số 184
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2013/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 07/2013/TT-BTTTT thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 07/2013/TT-BTTTT thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu07/2013/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Bắc Son
       Ngày ban hành18/03/2013
       Ngày hiệu lực01/04/2013
       Ngày công báo05/04/2013
       Số công báoTừ số 183 đến số 184
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 07/2013/TT-BTTTT thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/2013/TT-BTTTT thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình

           • 18/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực