Thông tư 07-BYT-TT

Thông tư 07-BYT-TT-1964 quy định việc thành lập, bảo quản và sử dụng túi thuốc cấp cứu thông thường do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 07-BYT-TT quy định thành lập, bảo quản sử dụng túi thuốc cấp cứu thông thường


BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-BYT-TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1964

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG TÚI THUỐC CẤP CỨU THÔNG THƯỜNG

Kính gửi:

-Các bộ, các cơ quan ngang bộ
-Các tổng cục;
-Các uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh;
-Các sở, ty, y tế.

Tình hình sản xuất ngày càng phát triển, việc cấp cứu các tai nạn lao động trong các xí nghiệp, công, nông, lâm trường, cơ quan ngày càng quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi phải sử dụng màng lưới vệ sinh viên hoạt động đếu đặn với một túi thuốc cấp cứu, để sơ cứu các tai nạn trong sản xuất. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất được tốt.

Trước đây một số nơi có thi hành thông tư liên Bộ Lao động – Y tế số 1061-LB ngày 20-9-1956 về chế độ bảo vệ sức khỏe cho công nhân ở các nông, công, lâm trường, xí nghiệp của Chính phủ nên có thành lập túi thuốc cấp cứu. Việc thành lập, sử dụng chưa được quy định cụ thể, có nơi thực hiện, có nơi không, hoặc có thành lập cũng không được theo dõi, bảo quản tốt. Do đó việc sử dụng và phát huy tác dụng túi thuốc cấp cứu còn quá ít, túi thuốc đó phần lớn do cán bộ y tế giữ.

Để bổ khuyết những thiếu xót trên, sau khi đã được các Bộ, Tổng cục tham gia ý kiến, và sự góp ý của Bộ Lao động (công văn số 30-LĐBH ngày 10-01-1964) và Bộ Tài chính (công văn số 136-TC-CNKT ngày 31-12-1963), nay Bộ quy định việc thành lập túi thuốc cấp cứu thông thường, quy định nguyên tắc sử dụng, bảo quản nhằm nâng cao tác dụng của túi thuốc cấp cứu.

A. CÁC ĐƠN VỊ PHẢI LẬP TÚI THUỐC CẤP CỨU THÔNG THƯỜNG

Tất cả các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường của trung ương và địa phương, các cơ quan, các hợp tác xã thủ công, các xí nghiệp công tư hợp doanh, các đoàn thăm dò khảo sát, đo đạc, địa chất, các phương tiện vận tải như xe lửa, ô-tô chở khách, ô-tô vận tải đi từng đoàn, tầu thuỷ, ca-nô, đoàn thuyền vận tải của Chính phủ, các ga xe lửa, các đội, các phân đội cầu đường của tổ chức đường sắt,…đều phải thành lập túi thuốc cấp cứu thông thường. Túi thuốc này gồm hai loại:

1. Túi thuốc cấp cứu thông thường do vệ sinh viên giữ.

2. Túi thuốc cấp cứu thông thường do y tá, y bác sĩ thường trực giữ.

B. CÁC LOẠI THUỐC CẤP CỨU THÔNG THƯỜNG

a) Túi thuốc cấp cứu thông thường do vệ sinh viên giữ:

1. Tất cả các cơ sở nói trên phải thành lập túi thuốc cấp cứu, tuỳ theo tình hình tổ chức sản xuất mà bố trí túi thuốc cấp cứu.

- Những nơi làm việc tập trung, mỗi phân xưởng như cơ khí, nề, mộc, mỗi đội sản xuất, đội khai thác, thăm dò địa chất, khai hoang của nông trường …đều phải thành lập một túi thuốc thông thường do vệ sinh viên giữ.

- Những nơi làm việc chia theo tổ xa nhau khoảng 500m đều phải lập một túi thuốc cấp cứu (trường hợp này không phải thành lập túi thuốc cấp cứu cho phân xưởng, ban nữa).

2. Túi thuốc cấp cứu này do vệ sinh viên bảo quản, sử dụng dưới sự chỉ đạo chuyên môn của tổ chức y tế dưới sự kiểm soát của phân xưởng, ban, hoặc đội mình phụ trách.

3. Thuốc cấp cứu phải được xếp gọn trong túi cấp cứu bằng da, vải bạt hoặc ni-lông (nếu là đội lưu động) hoặc bằng gỗ, sắt tây, thiếc treo trên tường nơi làm việc (nếu là tĩnh tại) và có khoá bảo quản.

4. Thuốc cấp cứu như thuốc viên, thuốc mỡ, thuốc nước, bông băng, kìm, kéo,… phải được đóng gói trong lọ, hộp, …và phải có nhãn hiệu rõ ràng.

5. Trong mỗi túi thuốc cấp cứu phải có một quyển sổ nhỏ để ghi chép việc sử dụng thuốc, ghi chép các trường hợp tai nạn lao động, cuối tuần vệ sinh viên đi báo cáo và lĩnh thêm thuốc. Trường hợp thuốc hết và chưa tới ngày lĩnh, vệ sinh viên phải báo cáo ngay, y tế cơ sở có trách nhiệm bổ sung cho đủ thuốc quy định.

6. Khi hết giờ làm việc, vệ sinh viên phải kiểm tra lại thuốc, khoá lại mang về (nếu làm một ca) hoặc bàn giao lại cho vệ sinh viên làm ca tiếp (khi bàn gioa sử dụng cần có ký nhận).

7. Những người không có trách nhiệm không có quyền sử dụng (dù là vệ sinh viên của đội nhưng không được phân công giữ túi thuốc cũng không có quyền sử dụng).

8. Để việc sử dụng bảo quản thuốc được tốt, vệ sinh viên phải được học tập chuyên môn về y tế mỗi tháng hai giờ tính vào giờ sản xuất. Ban Giám đốc cơ sở cần tạo điều kiện để thực hiện tốt việc họctập này.

Việc sử dụng giờ huấn luyện cho vệ sinh viên cần bố trí sát với điều kiện và hoàn cảnh của từng nơi. Các xí nghiệp hoạt động theo thời vụ, các nông trường, công trường kiến thiết cơ bản khi gặp mưa bão có thể tổ chức học tập cho vệ sinh viên trong những ngày ngừng việc.

9. Khi xẩy ra tai nạn lao động hàng loạt, vệ sinh viên phải chịu sự điều động của tổ chức y tế cơ sở.

10. Giờ làm nhiệm vụ cấp cứu được coi như giờ sản xuất.

11. Các cán bộ y tế cơ sở có trách nhiệm trau dồi kỹ thuật chuyên môn cho vệ sinh viên. Chương trình huấn luyện cần nghiên cứu kỹ, cụ thể thiết thực phục vụ công tác trước mắt.

12. Các cán bộ y tế cơ sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản túi thuốc và luôn luôn chú ý để bổ sung thêm thuốc cho đủ số quy định.

13. Vệ sinh viên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, sử dụng túi thuốc cấp cứu, không được để mất mát, hư hỏng.

b) Túi thuốc cấp cứu do y tá, y bác sĩ thường trực giữ:

14. Tất cả các cơ sở nói trên đều phải thành lập túi thuốc cấp cứu thông thường do y tá, y bác sĩ thường trực giữ. Nơi nào đã có cũng cần phải chấn chỉnh lại cho đủ thuốc, đủ phương tiện cấp cứu đã quy định.

15. Hàng ngày mỗi khi giao nhận ca, đều phải bàn giao túi thuốc cấp cứu, có ghi chép đầy đủ việc sử dụng thuốc, tình hình tai nạn lao động. Người nhận giao ca phải lĩnh thêm thuốc đề bù vào số thuốc đã sử dụng cho ca trước.

16. Các phương tiện cấp cứu như: túi thuốc, cáng tải thương… phải được chuẩn bị chu đáo và luôn luôn sẵn sàng phục vụ, ống tiêm, kim, kéo phải được xếp gọn vào hộp cấp cứu và đã được khử trùng.

17. Các cán bộ trong Ban Y tế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc bảo quản, sử dụng túi thuốc cấp cứu.

18. Tuyệt đối không được sử dụng thuốc cấp cứu (túi thuốc của y tá, y bác sĩ giữ) vào điều trị thông thường.

.................................

C. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ LẬP TÚI THUỐC CẤPCỨU

Căn cứ vào Nghị định số 43-CP ngày 16-9-1960 của Hội đồng Chính phủ và Thông tư 115-TTg tháng 12-1963 về vấn đề điều lệ giá thành, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ và Bộ Tài chính thì:

- Khi mới thành lập túi thuốc cấp cứu, các cơ sở sẽ trích vào giá thành để xây dựng túi thuốc cấp cứu. Trường hợp giá thành cao quá thì tạm thời phân bổ.

- Đối với các phương tiện vận chuyển hành khách như ô-tô, xe lửa,… trường hợp cần sử dụng thuốc cấp cứu cho hành khách thì lấy trong túi thuốc cấp cứu của nhân viên. Khi sử dụng hết bao nhiêu sẽ tính vào giá thành và trích trả lại cho túi thuốc công nhân viên.

- Những lần bổ sung thêm thuốc cấp cứu cho đủ quy định sẽ do y tế cơ sở chịu trách nhiệm.

D. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tình hình cán bộ y tế của ta chưa đủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của sản xuất, do đó vai trò vệ sinh viên vẫn quan trọng, việc thành lập và sử dụng túi thuốc cấp cứu vẫn cần thiết.

Để việc thực hiện thông tư này được tốt.

- Cơ quan lao động địa phương có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện;

- Các cơ quan y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thông tư này về mặt chuyên môn, thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn y tế cơ sở thực hiện;

- Công đoàn có trách nhiệm thay mặt công nhân lao động giám đốc chính quyền, y tế thi hành thông tư này;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký,các quy định trái với thông tư này không có giá trị.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 


 

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07-BYT-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07-BYT-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/1964
Ngày hiệu lực06/04/1964
Ngày công báo27/05/1964
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07-BYT-TT

Lược đồ Thông tư 07-BYT-TT quy định thành lập, bảo quản sử dụng túi thuốc cấp cứu thông thường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 07-BYT-TT quy định thành lập, bảo quản sử dụng túi thuốc cấp cứu thông thường
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu07-BYT-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Ngọc Thạch
        Ngày ban hành06/04/1964
        Ngày hiệu lực06/04/1964
        Ngày công báo27/05/1964
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 07-BYT-TT quy định thành lập, bảo quản sử dụng túi thuốc cấp cứu thông thường

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 07-BYT-TT quy định thành lập, bảo quản sử dụng túi thuốc cấp cứu thông thường

              • 06/04/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực