Thông tư 07-LĐ/TT

Thông tư 07-LĐ/TT năm 1959 Bổ sung Thông tư 33-LĐ/TT hướng dẫn thi hành Luật công đoàn và Nghị định thi hành Luật công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan trường học Nhà nước và cơ quan, đoàn thể, nhân dân do Bộ Lao Động ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 07-LĐ/TT Luật công đoàn xí nghiệp cơ quan trường học Nhà nước đoàn thể nhân dân


BỘ LAO ĐỘNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

SỐ: 07-LĐ/TT NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 1959 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ: 33-LĐ/TT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ NGHỊ ĐỊNH THỦ TƯỚNG  CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC XÍ NGHIỆP, CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG 

Kính gửi:

- Các Bộ, các ngành trung ương
- Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh

 

Căn cứ Luật công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật công đoàn và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ. Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt nam, ngày 27-12-1958, Bộ Lao động đã ban hành Thông tư số 33-LĐ/TT hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thực tế thi hành, trong việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn theo Thông tư trên, một số địa phương đã phát hiện một số điểm mắc mứu cần được bổ sung và sửa đổi.

Nay căn cứ theo đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam và sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Lao động ra Thông tư này để bổ sung và sửa đổi mục II của Thông tư 33-LĐ/TT về việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn như sau:

Việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn hoặc khi cán bộ hay đoàn viên công đoàn được cử đi học, đi họp theo điều 15 và 16 của luật cộng đoàn và điều 18a của Nghị định Thủ tướng Chính phủ là nhằm đảm bảo sinh hoạt bình thường cho những cán bộ, đoàn viên đó trong khi làm công tác công đoàn.

Cụ thể là cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn ở xí nghiệp, cơ quan được trả lương và các phụ cấp vào tiền lương như phụ cấp khu vực, và trợ cấp con (nếu có) như khi đang sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn và do quỹ công đoàn đài thọ. Ngoài ra vẫn được hưởng các quyền lợi về học tập, khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội (ốm đau, sinh đẻ, già yếu, tai nạn) các khoản tiền thưởng v .v… do xí nghiệp hoặc cơ quan đài thọ.

Đối với những cán bộ đoàn viên công đoàn (không thoát ly công tác chuyên môn) được cử đi học, đi họp do Liên hiệp công đoàn hay công đoàn ngành dọc từ cấp tỉnh trở lên triệu tập, thì công đoàn cơ sở thương lượng với cấp phụ trách xí nghiệp, cơ quan để sắp xếp công việc tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác của xí nghiệp cơ quan. Tiền lương và các quyền lợi khác vẫn được hưởng đầy đủ như khi đang sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn. Ở khu vực sản xuất tiền lương và những khoản phụ cấp vào tiền lương như phụ cấp khu vực (nếu có), trợ cấp con và tiền công tác phí trong thời gian đi học, đi họp đều do quỹ công đoàn đài thọ. Ở các cơ quan thuộc khu vực hành chính và sự nghiệp trừ tiền công tác phí do quỹ công đoàn đài thọ, còn các quyền lợi khác như tiền lương, các phụ cấp vào tiền lương, trợ cấp con v .v… đều do quỹ cơ quan đài thọ.

Kể từ ngày ban hành Thông tư này, việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn đã ghi ở Thông tư số 33-LĐ/TT ngày 27-12-1958 (hàng thứ 41 trang 2 đến hàng thứ 26 trang 3) không thi hành theo Thông tư 33-LĐ/TT nữa mà thi hành theo Thông tư này. Đối với những đơn vị trước ngày ban hành Thông tư này chưa thi hành việc trích nộp kinh phí công đoàn vẫn thi hành theo Thông tư này để cả thời gian trước. Đối với những đơn vị trước đã thi hành như Thông tư này thời không phải sửa lại theo Thông tư 33 nữa.

Việc sử dụng quỹ công đoàn là một vấn đề mới, tuy chưa có một cơ sở lý luận rõ ràng, nhưng theo thực tế hiện nay  thời quy định như trên là thích hợp và thuận tiện cho việc kế toán, nên Bộ Lao động tạm thời bổ sung và sửa đổi lại Thông tư số 33-LĐ/TT như trên.

Yêu cầu các Bộ, các ngành phổ biến cho các xí nghiệp, cơ quan thuộc ngành mình để việc bổ sung Thông tư số 33-LĐ/TT được thi hành kịp thời.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07-LĐ/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07-LĐ/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 07-LĐ/TT Luật công đoàn xí nghiệp cơ quan trường học Nhà nước đoàn thể nhân dân


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 07-LĐ/TT Luật công đoàn xí nghiệp cơ quan trường học Nhà nước đoàn thể nhân dân
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu07-LĐ/TT
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động
    Người kýNguyễn Văn Tạo
    Ngày ban hành...
    Ngày hiệu lực...
    Ngày công báo...
    Số công báoSố 19
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 07-LĐ/TT Luật công đoàn xí nghiệp cơ quan trường học Nhà nước đoàn thể nhân dân

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 07-LĐ/TT Luật công đoàn xí nghiệp cơ quan trường học Nhà nước đoàn thể nhân dân